PROGRAM AKIŞI / 8 Ocak 2020 (1. Gün)

08.30 – 09.30 | Giriş – Kayıt ve Kahvaltı
09.30 – 10.20 | Açılış Oturumu
  • İSKİ Tanıtım Videosu
  • Protokol Konuşmaları
  Raif MERMUTLU - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
  Ekrem İMAMOĞLU - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
10.20 – 10.50 | Kahve Arası
10.50 – 11.20 | Çağrılı Konuşmacı I:
  Prof. Dr. Derin ORHON
  “İstanbul’da Su Yönetimi- Tehditler ve Fırsatlar”
11.20 – 12.40 | 1.OTURUM: İstanbul’da Su Kaynakları Yönetimi
MODERATÖR: Prof.Dr. Seval SÖZEN - İTÜ
Çağrılı Konuşmacı II: Prof. Dr. Erdoğan YÜZER
  “Su Kültürü ve İstanbul’un İçme Suları”
  Dursun YILDIZ - İnş. Müh. ve Su Politikaları Uzm.
  “Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinde Su Politikaları”
  Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK - İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi - İTÜ
  “İklim Değişiminin İstanbul Su Kaynaklarına Etkileri”
12.40 – 14.00 | Öğle Yemeği
14.00 – 15.15 | 2. OTURUM: İklim Değişikliğinin Su Yönetimine Etkisi
MODERATÖR: Prof. Dr. Erdoğan YÜZER
  Prof. Dr. Ayşegül TANIK - İTÜ
  “Su Havzalarının Bütünleşik Yönetimi”
  Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ – Boğaziçi Üniversitesi
  Ülkemiz İçin İklim Değişikliği Projeksiyonları: ‘Kuraklık ve
  Su Yönetimi’ Açısından Bizi Neler Bekliyor?
  Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL – İTÜ
  “Şehirlerde İklim Değişimi Etkilerinin ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği"
15.15 – 15.45 | Kahve Arası
15.45 – 17.00 | 3. OTURUM: Bütünleşik Havza Yönetiminin Temel İlkeleri
MODERATÖR: Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL - İTÜ
  Prof. Dr. Levent KURNAZ– Boğaziçi Üniversitesi
  “İklim Değişikliğinde Havza Yönetimi”
  Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN / Ersan KUZYAKA – TÜBİTAK MAM
  “Marmara Denizi ve Haliç’te Su Kalitesinin Değişimi"
  Adem ŞANLISOY - İSKİ Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
  “Su Havzaları Koruma Uygulamaları”
17.00 – 17.15 | Değerlendirme ve Kapanış
 

PROGRAM AKIŞI / 9 Ocak 2020 (2. Gün)

08.30 – 09.00 | Kahvaltı
09.30 – 10.15 | 1. OTURUM: İçme ve Kullanma Suyu Temini – Kaynaktan Kullanıcıya
MODERATÖR: Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU
  Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ– MÜ – Su Enstitüsü Başkanı
  “İçmesuyu Arıtma Sistemleri İçin Tavsiyeler"
  Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA - İstanbul Şehir Üni.
  “Geçmişten Günümüze Su Yönetimi”
  Dr. Murat SARIOĞLU – Esra GİRESUNLU - STANTEC
  “Su Arıtımında Yenilikçi Teknolojiler”
10.15 – 10.45 | Kahve Aras
10.45 – 12.00 | 2. OTURUM: Su Yönetiminin Enerji Boyutu
MODERATÖR: Dr. Selda MURAT HOCAOĞLU – TÜBİTAK MAM
  Doç. Dr. Kemal GÜNEŞ– TÜBİTAK MAM
  “İklim Değişikliğinin Büyükçekmece Gölü Su Bütçesi Üzerine Uzun Vadeli Olası Etkileri”
  Selami TAŞER İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
  “Su ve Enerji”
  Emel TÜFEKÇİ – İSKİ Kağıthane Su Arıtma Md.
  “Arıtma Tesislerinin Enerji Verimli İşletimi”
12.00 – 13.30 | Öğle Yemeği
13.30 – 15.00 | 3. OTURUM: Su ve Altyapı Güvenliği
MODERATÖR: Prof. Dr. Naci GÖRÜR
  Prof. Dr. Naci GÖRÜR
  “İSKİ Sistemlerinin Deprem Güvenliği”
  Sn. Selami OĞUZ - İSKİ Eski Genel Müdürü
  “Melen Barajı ve Kanal İstanbul Projesi, İçme Suyu Sistemine Etkileri”
  Dr. Akgün İLHAN– İstanbul Politikalar Merkezi - Sabancı Üni.
  “Su Yönetimi Açısından Kanal İstanbul”
  Halit ALPHAN- İSKİ Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı
  “Kanal İstanbul Projesinin İSKİ Tesisleri Yönünden İncelenmesi"
15.00 – 15.30 | Kahve Arası
15.30 – 17.00 | 4. OTURUM
PANEL: Su Dostu Kent Olarak İstanbul’da Su Yönetimi Nasıl olmalı?
  Prof. Dr. Derin ORHON
  Prof. Dr. Erdoğan YÜZER
  Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA – İstanbul Şehir Üni.
  Dursun YILDIZ - Su Politikaları Uzmanı
  Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ – Boğaziçi Üniversitesi
  Raif MERMUTLU- İSKİ Genel Müdürü
17.00 – 17.30 | Kapanış