ANASAYFA > İSKİ > Arıtma Tesisleri > Atıksu Arıtma Tesisleri > Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

TESİSİN KURULUŞ GAYESİ

Türkiye'de 1960 yıllarından sonra Marmara Denizi, yoğun olarak sanayileşen ve nüfus yoğunluğu artan İzmit Körfezi'nin endüstriyel ve evsel atıksuları ile kirlenmiştir. Bu nedenle İSKİ 23.05.1984 Tarihli ve 3900 Sayılı kuruluş kanunuyla çevre kirliliğinin giderimi ve denetim altına alınması yetkisi ile DAMOC projesinde planlanan; GEBZE sınırından itibaren, TUZLA, PENDİK, KARTAL ve MALTEPE DRAGOS bölgelerinden kaynaklanan atıksular 4.500 mm lik atıksu kolektör hatları ile toplanarak 31 Ekim 1998 tarihinde devreye alınan Tuzla Biyolojik ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne gelmektedir.

HEDEF

1. Marmara denizini kirleten, Tuzla çevresine ait atıksular tesiste biyolojik ve ileri biyolojik giderim yöntemi ile arıtılmaktadır.

2. Tesisten proses gereği oluşan çamur, 450 ton/gün kapasitedeki termal çamur kurutucular  ile kurutularak 112.5 ton/gün kuru ürün elde edilerek   ek yakıt olarak  değerlendirilmektedir.

3. Termal enerji, gaz turbinlerinden çıkan enerji ile sağlanmaktadır.

4. Biogaz üretimi 6 x 8.635 m³ anerobik çürütücüler ile sağlanmaktadır.

5. Tesise alınan atıksulardan kaynaklanan koku problemi, gerekli tedbirler alınarak , mevcut koku giderim ünitesi (ozon) ile çözümlenmiştir.
 

PROSES AÇIKLAMA

Tuzla Biyolojik ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, havzasında hali hazırda bulunan ve gelecekteki nüfus artışı da göz önüne alınarak 3 aşamalı modüler sistemde planlanmıştır. Birinci aşamada 6 modül (4 modül biyolojik-2 modül ileri biyolojik olup) inşa edilmiş olup, her türlü mekanik, elektrik, elektronik techizatlarla donatılmıştır ve proses gereği ek ünitelerde yapılmıştır.
  Biyolojik İleri Biyolojik Nihai
Proje Debisi 150.000 m³/gün 100.000 m³/gün  
Eşdeğer nüfus 1.000.000 kişi 500.000 kişi  
İşletmeye başlama yılı 1998 2009  
Nihai debi     500.000 m³/gün
Nihai eşdeğer nüfus     2.500.000 kişi
Tesis alanı     550.000 m²
Tesis Dizayn Parametreleri
  Biyolojik İleri Biyolojik
Parametreler Giriş (mg/l) Çıkış (mg/l) Giriş (mg/l) Çıkış (mg/l)
ASKIDA KATI MADDE (AKM) 333 30 620 35
BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI (BOI) 250 20 360 25
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI)     700 125
TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)     50 2
TOPLAM AZOT (TN)       10
ORGANİK AZOT (org-N)*     20 2
AMONYUM AZOTU (NH4-N)*     30  
NİTRAT AZOTU (NO3-N)     0 8
TOPLAM FOSFOR (TP)     8 3

1- GİRİŞ YAPISI, KABA IZGARALAR ve TERFİ MERKEZİ

Tuzla Sahil Tünel Kollektörü ve Kemiklidere Tuzla Tünel Kollektörü ile tesise -8,47 m kotunda Gebze sınırından itibaren, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe Dragos bölgelerinden kaynaklanan atıksular,  iki adet 2.600 mm lik giriş şaftlarından tesise alınır.      

Atıksular ilk olarak içerisindeki kaba maddelerin, pompa ve diğer teçhizatlara zarar vermesini önlemek için taş tutucu ve kaba ızgaradan geçirilir. Giriş yapısında tutulan taşlar kepçeli taş tutma vinciyle yukarıya alınır, 4 adet mekanik temizlemeli ve tırmıklı, çubuk aralığı 5 cm olan kaba ızgaralarda tutulan katı maddeler, konveyör bantlarla konteynerlere boşaltılır. Kaba ızgaradan geçen atıksular -8,47 kotundan, 4 adet kapasitesi 1465 lt/sn, 1 adet kapasitesi 1450 lt/sn ve 2 adet kapasitesi 750 lt/sn olan pompalarla +12,86 kotuna terfi ettirilir. Terfi merkezinde 7 adet  ana atıksu pompası olup bu pompalar sıralı olarak çalışmaktadır.
  Biyolojik İleri Biyolojik
Kaba ızgara sayısı /çubuk aralığı 2 adet / 50 mm 2 adet / 50 mm
Sabit debili pompa kapasitesi 4 adet 1465  l/ sn 1 adet 1450 l/sn,
2 adet 750 l/sn
Sabit debili pompa sayısı / gücü 4 adet/420 kW 1 adet /420 kW,
2 adet/ 215 kW
Terfi hattı sayısı ve çapı 4 hat/800 mm 3 hat/800 mm
Terfi yüksekliği 22 m 22 m
By-pass hattı çapı 1400 mm 1400 mm

2- İNCE IZGARALAR ve HAVALANDIRMALI KUM TUTUCULAR

Terfi ettirilen atıksular, çubuk aralığı 0,8 mm olan toplam 6 adet ince ızgaradan geçirilir. Izgaralar 3 m genişliğinde, kanallara yatayda 75º açı yapacak şekilde monte edilmiş olup, ızgara çubukları paslanmaz çelikten mamul, dikdörtgen kesitlidir. Tırmıklar, zincir baklalarına monte edilmiş her biri 4 taraktan müteşekkil paletlerle sürekli çalışır.

İnce ızgaralardan tutulan ve konveyör banda boşaltılan malzemeler, burgulu pres de sıkıştırılarak konteynıra boşaltılır.

Havalandırmalı kum tutuculara gelen, ızgaralardan geçirilmiş atıksu içindeki kum vs. inorganik malzemeler, yatay hızı 0.1 m/sn olacak şekilde dört dakikalık bekletme süresi içinde, havuz tabanına çökelir. Her havuz üzerinde çalışan bir adet gezer köprüye monteli dalgıç pompalar ve air liftler ile emilen kum sudan ayrılmak üzere kum bunkerlerine gönderilir. Havuzların köpük haznesinde biriken köpükler ve yağlar köpük pompaları ile döner tambur ızgaradan geçirilir.

Kum ayırıcı sistemin devre dışı kalması halinde, kumlu su havuz giriş tarafındaki bir dalgıç pompa ile döner tambur ızgaraya basılır. Ince ızgaralarda ve döner tamburda tutulan malzemeler burgulu pressle suyundan arındırılır. Kapasitesi 10 m3/h olan bu ekipmanla ızgara atıklarının su muhtevası %40-50'ye indirgenir.

Kum tutucu savaklardan geçen atıksu venturi kanallarından geçerken debi ölçümü yapılır. Atıksu ön çöktürme havuzlarını besleyen ters sifonlara girer.
  Biyolojik İleri Biyolojik
Kum tutucu havuz sayısı 2 adet 2 adet
İnce ızgara sayısı / çubuk aralığı 3 adet / 8 mm 3 adet / 8 mm
Kum tutucu blower sayısı / gücü 3 adet / 7,5 kW 3 adet / 15  kW
Kum tutucu blower kapasitesi 300 Nm³ /h, 500 mBar 296 Nm³ /h, 600 mBar
Kum pompası sayısı /gücü 2 adet / 5,5 kW  
Air lift sayısı/ gücü   2 adet / 10,7 kW
Kum pompası kapasitesi 108 m³/h, 10 mSS  
Air lift kapasitesi   110 m³ /h, 12,4 mSS
Köpük pompası sayısı / gücü 2 adet / 3 kW 2 adet / 3 kW
Köpük pompası kapasitesi 36 m³/h, 9,5 mSS 36 m³/h, 10 mSS
Tambur elek sayısı / kapasitesi 1 adet , 40 m³/h  
Kum bunkeri sayısı / kapasitesi 2 adet / 100  m³/h 2 adet / 108  m³/h

3- ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZLARI

Mekanik tasfiye sürecinin son kademesi ön çöktürme havuzlarıdır. Dikdörtgen kesitli havuzlarda takriben 2 saat bekletilen atık sulardan ayrılarak havuz dibine biriken çökebilen katı maddeler, çamur sıyırıcı köprülerle havuzların menba tarafındaki çamur hunilerine toplanmakta ve bu hunilere bağlı emici boru hatları vasıtasıyla, pompalarla önce strainpresslere sonra çamur yoğunlaştırma dekantörlerine iletilmektedir. Böylece bu havuzlarda çökebilen katı maddelerini bırakan atıksu fiziki olarak arıtılmış olup, biyolojik arıtmaya hazır hale getirilmiştir. 6 adet ön çöktürme havuzlarında takriben %70 AKM ve %30 BOI5 giderimi sağlanır.Ön çöktürme havuzlarında biriken çamurlar % 1 - 2 katı madde ihtiva etmektedir. Ön çöktürmeden çekilen çamur öğütücüden geçirilerek, inorganik maddelerinden ayrıştırılabilmesi için strainpresse gelir. Strainpresse giren çamur 1,2 bar lık basınçla öncelikle elek aralığı 5 mm olan, arkasından da elek aralığı 2 mm olan elekten geçer ve inorganik maddelerinden ayrışır.

Strainpressten geçen çamur iki şekilde yoğunlaştırılır: Ya mekanik yoğunlaştırıcılara girip, % 0,1 katyonik poli ilavesiyle %5-6 yoğunluğa getirilip, çürütme tanklarına gönderilir ya da üç adet 530 m³ lük çamur yoğunlaştırma havuzlarında yaklaşık 26 saat bekledikten sonra % 5-6 yoğunluğa getirilip, 36 m³/sa lik pompalar vasıtasıyla çürütme tanklarına basılır.
  Biyolojik İleri Biyolojik
Ön çöktürme havuz sayısı
En/ boy/ yükseklik
Havuz bekleme süresi
4 adet,
15 m/ 60 m/ 3 m
1,24 saat
2 adet,
15 m/ 60 m/ 3 m
1,24 saat
Strainpress sayısı
Kapasitesi
Çalışma basıncı
2 adet
%3-4 TKM için 60 m³/sa 1,2 bar
2 adet
%3-4 TKM için 60 m³/h 1,2 bar
Çamur yoğunlaştırma havuzu sayısı
Çapı/hacmi/yüksekliği
Çamur transfer pompa sayısı/gücü
2 adet
13 m/ 530 m³/ 5 m
2 adet/ 15 kW
1 adet
13 m/ 530 m³/ 4 m
2 adet/ 15 kW
Mekanik yoğunlaştırıcı sayısı
Gücü
Kapasitesi
Devri
2 adet
90 kW
60 m³/h
1700-3400 d/dk
1 adet
56  kW
55 m³/h
3500 d/dk
Polielektrolit hazırlama ünitesi sayısı
Gücü
Kapasitesi
1adet
-  
2 m³
1adet
2,2 kW
2 m³
Polielektrolit doz.pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
2 adet
0,37 kW
0,5-2 m³/h
2 adet
0,37 kW
0,11-0,16 m³/h

4- BİYOLOJİK FOSFOR ÜNİTESİ

Ön çöktürmeden gelen atıksu ve geri devir çamuru 2 adet 3.000 m³ lük havuzda karıştırılarak, anaerobik ortamda bakterilerin fosfor bırakması sağlanır. 4 adet 48.000 m³ lük havalandırma havuzlarındada nitrifikasyon ve denitrifikasyon gerçekleşerek azot giderimi sağlanır. Böylece azot ve fosfor giderimi gerçekleşmiş olur.

Fosfor salınımının gerçekleşmesi için, giriş suyundaki kolay ayrışabilir çözünmüş organik karbonun hücre içinde depolanması gerekmektedir; elektron alıcısı bulunduğunda mikro organizma faaliyetlerinin devamı için depo karbonu kullanılacak ve yeniden ATP üretimi için aşırı fosfor depolaması gerçekleşecektir.

Havuzlarda çökelmeyi ve çökelmeyle oluşacak ölü bölgeler nedeniyle hacim kayıplarını önlemek, istenilen akım karakteristiğini sağlamak amacıyla, tabanda 0,3 m/s hız sağlayacak şekilde dalgıç mikserler bulunmaktadır.

Havuzlardaki anaerobik şartların devamlılığı, her bir havuza yerleştirilen redoks metrelerle oksidasyon redüksiyon potansiyeli ölçülerek izlenmektedir. Aynı zamanda, havuz girişinde oksijen konsantrasyonunun sıfır olması istenmektedir; girişteki oksijen konsantrasyonunu ölçmek amacıyla ilk havuzda bir adet oksijen metre bulunmaktadır.  

  İleri Biyolojik
Bio-P havuzu sayısı / hacmi 2 adet / 3.003 m³
Bio-P havuzu su yüksekliği 5,6 m
Bio-P havuzu bekleme süresi 0,8 saat
Bio-P havuzu karıştırıcı sayısı / gücü 2 adet/ 6,8 kW
Bio-P havuzu karıştırıcı devri 47 d/dk

5- HAVALANDIRMA HAVUZLARI

Biyolojik arıtımda, ön çöktürme havuzlarından geçen atıksular 900 mm çaplı çelik borular ile 4 adet havalandırma havuzları alınır. İleri biyolojik arıtımda ise bio-P ünitesinden geçen atıksular 4 adet havalandırma havuzlarına alınır. Toplam 14.200 adet 24.5 mm çaplı ince kabarcıklı seramik difüzör ve 10.000 adet membran difüzörler bu havuzlara yerleştirilmiştir. Atmosferdeki hava, 8 adet blowerlar vasıtası ile havalandırma havuzlarına gönderilir. Suya kirlilik veren maddeleri, mikroorganizmaların okside ederek uzaklaştırması için gerekli olan oksijen, blowerlardan verilen hava ile sağlanır.

  Biyolojik İleri Biyolojik
Havalandırma havuzu sayısı / hacmi 4 adet / 6.000 m³ 2 adet / 18.000 m³
2 adet / 6.000 m³
Havalandırma havuzu su yüksekliği 5 m 5,4 m
Havalandırma havuzu karıştırıcı sayısı
Gücü
Karıştırıcı devri
  8 adet
5,3 kW
42 d/dk
Havalandırma havuzu difüzör sayısı
Çapı
Tipi
4*3.540 adet
24,5 mm
Seramik
10.040 adet
9”
Membran
Resirkülasyon pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
  4 adet
16 kW
4.381 m³/h, 0,7 mSS
Blower sayısı
Kapasitesi
Gücü
Tipi
4 adet
6.903- 15.340 Nm³/h
360 kW
HB Turbo Siemens
4 adet
7.000- 16.700 Nm³/h
450 kW
HB Turbo

6- SON ÇÖKELTME HAVUZLARI

Havalandırma havuzlarından savaklanarak çıkan atıksu 10 mm çaplı 151 adet orifis ile son çöktürme havuzuna girer. 6 adet son çöktürme havuzlarında dibe çöken aktif çamur, her bir havuzda bulunan 3 adet gezer köprü üzerinde bulunan dalgıç pompalarla tabandan emilir. Havalandırma tanklarındaki mikroorganizma konsantrasyonunu sabit tutmak amacı ile çamurun büyük bir kısmı tekrar havalandırma tanklarına geri devrettirilir. Fazla çamur, çamur yoğunlaştırma ünitesindeki 5 adet dekantöre basılır. 5.44 saat bekletilen sular arıtılmış olarak çıkış savaklarından geçirilerek fondüktil borular ile deşarj yapısına sevk edilir.

  Biyolojik İleri Biyolojik
Son çöktürme havuz sayısı
En/ boy/ yükseklik
Havuz bekleme süresi
4 adet,
11,4 m / 140 m / 4,7 m 4,6 saat
2 adet,
11,4 / 140 m / 4,7 m
2  saat
Aktif çamur geri devir pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
Tipi

 

24 adet
16,5 kW
458 m³/ h
Dalgıç tip
12 adet
7,4 kW
144 -324 m³/h, 3,5 mSS
Fazla aktif çamur pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet
18,5 kW
16,2 - 120  m³/h
3 adet
18,5  kW
40 - 120  m³/h, 3,5 mSS
Öğütücü sayısı
Kapasitesi
Toplam 5 adet
2 adeti 100 m³/h
3 adeti 120 m³/h
 
Polielektrolit hazırlama ünetesi sayısı
Gücü /  Kapasitesi
1 adet
- / 2 m³
1 adet
2,2 kW /2 m³
Polielektrolit doz.pompa sayısı
Gücü /Kapasitesi

 

2 adet
0,37 kW
0,5 - 2 m³/h
2 adet
0,37 kW
0,11 - 0,16 m³/h

7- FAZLA AKTİF ÇAMUR MEKANİK YOĞUNLAŞTIRMA ÜNİTESİ

Son çöktürmeden alınan % 0,1 - 1 katı madde ihtiva eden fazla aktif çamur, 5 adet mekanik yoğunlaştırıcılardan geçirilerek katı madde içeriği % 5 e çıkarılır.

  Biyolojik ve İleri Biyolojik
Çamur transfer pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet,
15 kW
48 m³/h
Mekanik yoğunlaştırıcı sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet
90 kW
75 m³/h
Polielektrolit hazırlama ünitesi sayısı
Kapasitesi
1adet
6 m³
Polielektrolit doz.pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet
0,5 kW
0,5-2  m³/h

8- ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLER ve METAN GAZI TOPLAMA TANKI - ATIK GAZ YAKICI

Ön çökeltmeden gelen yoğunlaştırılmış birincil çamur ile son çökeltmeden gelen yoğunlaştırılmış aktif çamur, birincil anaerobik çürütme tanklarına alınır.

Tanklara giren ham çamurun ısıtılması ve tank içerisindeki çürümüş çamurun sıcaklığının 35 -36 0C sabit tutulması için 12 adet spiral tip eşanjörler vardır . Primer tanklarda bulunan çamur sirkülasyon pompaları ile tankın içinden alınan çamur, eşanjörlere verilerek ısıtılır ve ısıtılan çamur tanka geri verilir. Bu esnada çıkan metan gazı (CH4) tank içinde sirküler ettirilir. Her bir primer tankta iki adet 110 m/h kapasiteli çamur sirkülasyon pompası ve iki adet eşanjör bulunmaktadır. Ayrıca eşanjöre gelen çamur, içinde hiçbir katı parçacık bulunmaması için primer tanklarda öğütücülerden geçirilip eşanjöre alınır. 6 adet primer tanklarda 20 gün bekletilerek stabilize olan çamurdan, çürüme esnasında çıkan metan gazı ise gaz depolama tanklarına alınır. Üretilen biyogaz; kojenerasyon ünitesinde, idari binanın ısıtılmasında, anaeorobik prosesi sürdürmek için gaz sirkülasyon kompresörlerinde ve gerektiğinde kojendeki buhar kazanlarında kullanılır.

Fazla biyogaz alev kesicilerden geçerek 2 adet 1600 m³ hacmindeki gaz depolama tankında depolanır. Üretilen biyogaz miktarı depolama tankı hacminin üzerinde olduğu takdirde fazla biyogaz, gaz yakma bacasında yakılır.

Tank içindeki mezofilik iki tür bakterilerin (asit bakterileri ve metan bakterileri) faaliyetleri sonucu üretilen biyogazın metan ve karbondioksit bileşimine, primer tanklarda bulunan biyogaz analizörü ile bakılmaktadır.
Primer tanklara alınarak ısıtma, karıştırma ve mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu %6 lık çürüyen çamur % 4 yoğunluğa indirgenen çamur, primer taşkan hattından 8.300 m³ lük seconder tanklara cazibe ile gider. Seconder tanklarda depolanarak 10 gün dinlendirilen çamurun suyu alınarak % 4-5 yoğunluğunda çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilir.

Anaerobik tanklarda arıtma çamuru yapışkan ve kokulu bir karışımdan, kısmen kokusuz, insan sağlığına zararsız hale getirilir.

Tankların tahliye edilmesi için 126 m³/h lik 4 adet boşaltma pompaları vardır.

  Biyolojik ve İleri Biyolojik
Çamur transfer pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet,
4 adeti 15 kW, 1 adeti 22 kW,
3 adeti 10-61 m³/h, 1 adeti 8-61,5 m³/h, 1 adet 20-80 m³/h

 

Mekanik susuzlaştırıcı sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet
2 adeti 132 kW, 2 adeti 110 kW, 1 adeti 70 kW
4 adeti 60 m³/h,1 adeti 65 m³/h
Polielektrolit hazırlama ünite sayısı
Kapasitesi
1adet
8 m³

 

Polielektrolit dozaj pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi

 

5 adet
3 adeti 0,37 kW, 1 adeti 4 kW, 1 adet 0,75
3 adeti 0,3-5 l/sn, 1 adeti 6-18  m³/h,1 adeti 0,5-3 m³/h

 

Öğütücü sayısı
Gücü
Kapasitesi

 

5 adet
2,2 kW
60 m³/h

 


9-ÇÜRÜTÜLMÜŞ ÇAMUR MEKANİK SUSUZLAŞTIRMA (SANTRİFÜJ) ÜNİTESİ

Sekonder tanklardan alınan % 5-6 katı madde ihtiva eden çürütülmüş çamur, mekanik çamur susuzlaştırıcılardan geçirilerek katı madde içeriği %25 e çıkarılır. %25 lik çamur keki çamur kurutma ünitesine alınır.

  Biyolojik ve İleri Biyolojik
Çamur transfer pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi
5 adet,
4 adeti 15 kW, 1 adeti 22 kW,
3 adeti 10-61 m³/h, 1 adeti 8-61,5 m³/h, 1 adet 20-80 m³/h

 

Mekanik susuzlaştırıcı sayısı
Gücü
Kapasitesi

 

5 adet
2 adeti 132 kW, 2 adeti 110 kW, 1 adeti 70 kW
4 adeti 60 m³/h,1 adeti 65 m³/h

 

Polielektrolit hazırlama ünite sayısı
Kapasitesi

 

1adet
8 m³

 

Polielektrolit dozaj pompa sayısı
Gücü
Kapasitesi

 

5 adet
3 adeti 0,37 kW, 1 adeti 4 kW, 1 adet 0,75
3 adeti 0,3-5 l/sn, 1 adeti 6-18  m³/h,1 adeti 0,5-3 m³/h

 

Öğütücü sayısı
Gücü
Kapasitesi

 

5 adet
2,2 kW
60 m³/h

 


10-ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ

              Mekanik çamur susuzlaştırma ünitesinden gelen (%25 lik) yaş çamur,  kurutma ünitesinde bulunan 2 adet 150 m³ ve 1 adet 50 m³ lük çamur silolarına alınır, çamur silolarından pompalar vasıtasıyla   pedallı tip kurutuculara (4 adet)  iletilir. Çamurdaki katı  madde muhteva oranı, kurutucu ekipmanları vasıtası ile %25 den %90 a çıkarılmaktadır. Oluşan  kuru ürün, kuru faz hattı ile 2 adet 150 ton luk silolara aktarılmaktadır.  Silolara aktarılan  kuru ürün, üstü kapalı silobas  kamyonlarla  çimento sanayiye götürülerek  , çimento sanayide ek yakıt olarak kullanılmaktadır. Tesiste oluşan %25 lik yaş çamurun,  kurutulup ek yakıt olarak kullanılması sonucunda, arıtma çamurunun taşınması ve depolanması süreci ekonomik hale getirilmiştir. Çamur kurutma sistemi için  gerekli ısı enerjisi  kojenerasyon ünitesinden sağlanmaktadır.

  Biyolojik ve İleri Biyolojik
Kurutucu sayısı
Tipi
Kapasitesi
4 adet
İndirect pedallı kurutucu
3 adet 100  ton/gün -1 adet 150 ton/gün

Kurutucuların buhar ihtiyacı
Kuru Ürün Silosu
Yaş Ürün  Silosu

17,5 ton/h
2adet 150 ton ( Toplam300 ton)
2adet 150 ton – 1 adet 50 ton (Toplam 350 ton)


11- DESÜLFÜRİZASYON ÜNİTESİ

Desülfürizasyon ünitesi; tesiste üretilen biogaz içerisinde ki ekipmanlara zarar veren içeriklerin (H2S, nem, v.b.) biogazdan uzaklaştırılması ve kullanılabilir hale getirilmesi işlemlerini yapan sistemdir.

Sisteme alınan biogaz çakıl filtreden geçirilerek biogaz içerisinde ki nemin %5 'in altına inmesi sağlanır ve gaz basınçlandırma busterine gönderilir. 600 Nm³ ve 300 Nm³ kapasiteli iki adet olan gaz basınçlandırma busteri 20 mbar olan gaz basıncını seri olarak çalışıp 100 mbara yükseltir. Basınçlandırılan biogaz demir talaşı sisteminden geçirilerek H2S ve nemin bir kısmı tutularak uzaklaştırılır. Kimyasal yıkama kulesine gelen biogaz, 20 l/h kostik şebeke suyu ile karıştırılarak biogazın yıkanması sağlanır. H2S miktarı 50 ppm 'in altına düşürülür. pH 'ın 9 civarında olması sağlanır. Yıkama kulesinden geçen biogaz soğutulmak üzere 15 kW'lık 1 asıl 1 yedek olarak dizayn edilen soğutuculara verilerek biogaz sıcaklığı 0 ila 10 ºC 'ye düşürülür. Soğutucudan geçen biogaz 36 adetfiltreden oluşan seramik filtre bölümüne gönderilir. Seramik filtrede biogaz içerisindeki nemin tamamı giderilir. Kullanılabilir hale gelen biogaz 3 asıl bir yedek olarak dizayn edilen 215 m³/adet kapasiteli gaz basınçlandırma kompresörlerinde 100mbar olan biogaz basıncı 17 bar'a çıkartılarak türbinlerde ve yardımcı kazanda doğalgaz ile karıştırılarak yakılabilir hale getirilir.


12- KOJENERASYON ÜNİTESİ

Kojenerasyon kelime olarak "Combined Generation" terimlerinin kısaltılmasından oluşmuştur. Kojenerasyon ünitesinde üretilen 4,6 MW enerji, tesisin elektrik ihtiyacını karşılamakta, elde edilen atık buhar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır.

Gaz türbini, havayı sıkıştırıp, gaz yakıtı yakarak elektrik jeneratörünü döndüren sistemdir. Gaz türbininden çıkan egzoz gazları, sıcaklığı çok fazla olduğundan, atık ısı kazanında değerlendirilip yüksek verimde ısı enerjisi elde etmede kullanılmaktadır.

Atık ısı kazanları, gaz türbinlerinin egzoz çıkışlarına monte edilmiştir. Atık ısı kazanlarından buhar elde edilmektedir. Atık ısı kazanı çıkışında montajlanan ekonomizerler, çamur çürütmeye giden eşanjör sularını ısıtmakta ve kazan besleme suyunu buhara dönüştürmektedir. Oluşan buhar da amaca uygun olarak tesiste gerekli yerlerde; idari binanın ısıtılması, çamur kurutma ünitesi ve primer tankları ısıtmada değerlendirilmektedir.

  Biyolojik ve İleri Biyolojik
Jeneratör tipi
Sayısı
Gaz türbini
2 adet

 

Yakıt türü Doğalgaz, biyogaz
Elektrik üretim kapasitesi 2 * 4.600 kW
Egzost gazından buhar üretimi 2*11,5 ton/h (190 0C, 12 bar)

13- KOKU GİDERİM (OZON) ÜNİTESİ

Ünitelerden toplanan 280.000 m³/h kirli hava, 2 adet yıkama kulesine girer. Atmosferden alınan havanın nemi tutularak, yüksek basınça maruz bırakılır ve ozon jeneratörü sayesinde ozon üretilir. Temiz su ile karışan ozon, yıkama kulesine giren kirli havaya püskürtülerek kirli hava yıkanır ve yıkama kulesi bacasından temiz hava dışarı verilir. Havadaki kirleticilerde suya geçerek tekrar tesisin giriş ünitesine verilir ve arıtılır. pH'sı düşen suyun , pH'sını yükseltmek için sodyum hidroksit kullanılıyor.

  Biyolojik ve İleri Biyolojik
Islak yıkama tank sayısı / Hacmi
Yüksekliği / Çapı
2 adet , 116.000 Nm³/h
9,5 m /4,5 m

 

Ana emiş fanı / Kapasitesi 2 adet / 140.000 m³/h
Ozon jeneratörü sayısı /Kapasitesi 2 adet / 2,5 kg/h
Kompresör sayısı / Kapasitesi 4 adet, 220 m³/h
Resirkülasyon pompa sayısı

 

4 adet
Kapasitesi, Gücü 200 m³/h, 55 kW
Soğutma suyu pompa sayısı
Kapasitesi, Gücü

 

4 adet
60 m³/h, 15 kW

 

NaOH dozlama pompa sayısı
Kapasitesi, Gücü

 

4 adet
20 l/h, 0,18 kW

 

NaOH transfer pompa sayısı
Kapasitesi, Gücü

 

2 adet
7 m³/h , 0,37 kW

 


14- DERİN DENİZ DEŞARJI YAPISI

Son Çöktürme Havuzlarından gelen atıksular 2200 mm çaplı 976 m uzunluğunda kara boru hattından; 2203 m uzunluğunda 2200 mm çaplı deniz deşarj hattına geçer ve arıtılmış sular denizin 46 m derinliğine deşarj edilir. Deniz deşarj akımının kesilmesi durumunda deniz suyunun difüzörlerden boru hattına geçişini önlemek amacı ile çekvalf gibi görev yapan membranlı vanalar ile techiz edilmiştir.

15- LABORATUVAR ve ATÖLYELER

Laboratuvarda gravimetrik, volumetrik, titrimetrik ve spektrofotometrik tüm analizler yapılabilmektedir. Ayrıca mikrobiyolojik analizler için bakteriyoloji laboratuvarı mevcuttur. Laboratuvarda yapılan çalışmalarda, insan Sağlığı ve İş Güvenliği Standartlarına uyulmaktadır.

Alınan numunelerde bakılan parametreler; AKM, UAKM, ÇKM, BOİ5, KOİ, Tuzluluk, İletkenlik, Sıcaklık, pH, Yağ-Gres, Deterjan, Fenol, NH4-N, Alkalinite, Uçucu Yağ Asiti, % TKM, Toplam Krom, Klor, Top-N, TKN, TUKM, Sülfür, Sülfat, NO3-N ve PO4-P


 

Ayrıca tesisin, mekanik ve elektrik sorunlarına anında müdahale etmek için elektrik ve mekanik atölyeleri bulunmaktadır.

16- OTOMASYON ODASI
 

 
Kontrol Merkezinde 2 Adet Redundant (Yedeklemeli) olarak çalışan SCADA bilgisayarı vardır. Yine sahada her biri birbirinden bağımsız olarak çalışan 6 adet SCADA bilgisayarı vardır.

Herhangi bir üniteden, ihtiyaç duyulan ünitelerde gözlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Her ünite operatörünün kendi ünitesine ait bir şifresi vardır. Yanlızca bu şifre ile müdahale yapılabilmektedir.

Bu sistem sayesinde tesis tam otomatik çalıştığı için, hem zamandan hem de işgücünden tasarruf edilmektedir. Oluşabilecek problemlere anında müdahale yapılmaktadır.

 


17- ENERJİ TEMİNİ
 
Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi hem Ayedaş'tan hem de kojenerasyon ünitesinden (34,5 kV'luk) enerjiyle beslenmektedir. 34.5 / 6.3 kV, 9000 kVA' lık 2 adet trafo mevcuttur. Trafolar gerektiğinde ikisi beraber, gerektiğinde ayrı ayrı olmak üzere sisteme enerji verebilmektedirler. Kojenerasyon ünitesinde 6.3 / 34,5 kV, 5440 kVA'lık iki adet trafo vardır.

 
Ünite Adı Trafo No 6,3/0,4 kV Kuru Tip Trafo Güçleri 400 V Jeneratörler Birim
Giriş TR1 2000   kVA
Ön çöktürme TR2 1250   kVA
Blower TR3 2500   kVA
Çürütme TR4 1250   kVA
Kurutma

 

TR5 2000   kVA
Son Çöktürme TR6 1600   kVA
Koku Giderim TR7 1600   kVA
Çamur Susuzlaştırma TR8 1000 880 kVA
Çamur Yoğunlaştırma TR9 1250 275 kVA
İdari Bina TR10 630 112 kVA

İSKİ TUZLA BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ TERFİ MERKEZLERİ
 

 

Çevre Krokisi
 


Adres: POSTANE MAH RAUF ORBAY CAD NO:65 TUZLA/İSTANBUL

Telefon:  Santral:    0216 301 8700
  Güvenlik Birimi:    0216 301 8731

Fax:   0212 301 6084