ANASAYFA > ASKI > Çevre Koruma Projeleri > Ömerli Çevre Koruma Projesi

ÖMERLİ ÇEVRE KORUMA PROJESİ

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Havzası’nın kirlenmesini önlemek için civardaki ilçelerin atıksularını tünel ve kolektörler vasıtasıyla Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne ulaştırılarak Ömerli Barajı’nın kirlenmesi önlenmiştir. Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 125.000 metreküp / gün kapasiteyle çalışarak Ömerli Barajı’nı kirlikten korumaktadır.

ÖMERLİ ÇEVRE KORUMA PROJESİ’NİN TAMAMLANAN YATIRIMLARI

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

İstanbul’un su ihtiyacının takriben yarısını karşılayan Ömerli Barajı’ndaki su kalitesini korumak ve kirlenmesini önlemek gayesiyle inşa edilmiştir.

Batı Sultanbeyli - Samandıra Atıksu Ana Toplayıcıları İnşaatı

Ömerli Baraj Havzası’nda bulunan Sultanbeyli ve Samandıra yerleşim yerlerine ait derelerden açıktan akan pis suların toplayıcı kanallarla Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne getirilmesini sağlamıştır.

İşin Muhtevası

Çapları 300 mm’den 1600 mm’ye kadar toplam 30.274 m atıksu toplayıcısı yapılmıştır.

Doğu Sultanbeyli Atıksu Toplayıcıları Terfi Hattı ve Terfi Merkezi İnşaatı

Doğu Sultanbeyli Havzası dahilindeki atıksuların verdiği Uzundere, Ömerli Barajı’na akmaktadır. “Doğu Sultanbeyli Atıksu Toplayıcıları, Terfi Merkezi İnşaatı” projesi, Uzundere’ye akan atıksuların toplanarak Terfi Hattı ve Terfi Merkezi ve Batı Sultanbeyli Kolektörü vasıtasıyla Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletmektedir.

İşin Muhtevası

Çapları 300 mm’den 1000 mm’ye kadar değişen toplam 18.266 m uzunluğunda atıksu toplayıcısı, 1 adet terfi merkezi yapımı. Terfi merkezindeki pompaların karakteristik özellikleri
Debi = 575 lt/sn
Toplam Debi = 3 x575 = 1725lt/sn
Terfi yüksekliği, Hm = 65 m
Bir Motorun gücü, Nm = 510 kW
Toplam Kurulu güç = 1960 kW

Yeni Doğan- Sultançiftliği Atıksu Toplayıcıları İnşaatı

Ömerli Barajı Havzası’nda bulunan Yenidoğan, Sultançiftliği, Alemdağ, Sarıgazı ve Samandıra’nın bir kısmından (Palamutdere ve yan kolları) açıktan akan atıksukarın toplayıcı ve kanallarla Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması sağlanmıştır.

İşin Muhtevası

Çapları 300 mm’den 1400 mm’ye kadar toplam 23,189 m atıksu toplayıcısı inşa edilmiştir.

Karayolu Altından Boru İtme Metodu İle Atıksu Hattı Döşeme

Bu usul ileri bir teknoloji olup, atıksu kanallarının karayollarının kesiştiği yerlerde trafik engellenmeden ve yollar tahrip edilmeksizin yolun altından boru itilerek kanal döşenmiştir. Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne giden TEM otoyolunun altından yola zarar vermeden 13 noktada toplam 1454 m boru itilmiştir. Bu şekilde kolektörlerin irtibatları sağlanarak atıksular Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmıştır.

İşin Muhtevası

1000 mm çapında ve 11 noktada L = 1366 m uzunluğunda boru itme
1600 mm çapında 2 noktada  = 88 m uzunluğunda boru itme
Toplam 1554 m boru itme usulüyle atıksu kolektörü döşeme işi.

Paşaköy Havzası 2002 Yılı Müteferrik Atıksu Şebeke İnşaatı

Faydalar       : Ömerli Barajı’nı besleyen Palamut, Ayazma ve Uzundere’ye açıktan akan evsel ve sanayi atıklarının yapılacak şebeke hatları ile toplanan, dereler kenarındaki mevcut atıksu kolektörlerine bağlantılarının yapılması ile dereler atıksulardan arındırılmış ve Ömerli Barajı kirlilikten kurtarılmıştır.

İşin Muhtevası              : 40 km atıksu kanalı inşa edilmiştir.

Ömerli Havzası II. Kısım Atıksu Şebeke ve Bağlantıları İnşaatı

Sağlayacağı Faydalar  : Ömerli Barajını besleyen Palamut, Ayazma ve Uzundereye açıktan akan evsel ve sanayi atıklarının yapılacak şebeke hatları ile toplanan, dereler kenarındaki mevcut atıksu kolektörlerine bağlantılarının yapılması ile dereler atıksulardan arındırılmış ve Ömerli Barajı kirlilikten kurtarılmıştır.
İşin Muhtevası              : 300, 400 ve 500 mm çaplarında 55 km atıksu kanalı inşa edilmiştir.

ÖMERLİ ÇEVRE KORUMA PROJESİ’NİN DEVAM EDEN YATIRIMLARI

Asya Bölgesi I. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmur Suyu Kanal İnşaatı

Sağlayacağı Faydalar           :Sultanbeyli İlçesi Akşemsettin, Mecidiye, Necip fazıl ve Orhangazi Mahalleri’nde eksik olan fenni kanalizasyon şebeke inşaatları işin kapsamında tamamlanacak olup Naldöken Deresi kolektör bağlantıları yapılacaktır.
İşin Muhtevası             : 300 mm 40 km atıksu kanalı yapılması.

Asya Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

Sağlayacağı Faydalar   : Ömerli - Paşaköy Havzasında açıktan akarak Uzundere ve Ayazma dereleri vasıtasıyla Ömerli Baraj Gölü’nü kirleten atıksularını toplayıcılar vasıtasıyla Paşaköy Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması sağlanmış ve böylelikle Ömerli Baraj Gölü’nün  kirlenmesi önlenmiş olacaktır.
İşin Muhtevası              : Sultanbeyli İlçesi’nde 300 mm iç çaplı 50 km atıksu kanalı yapılması.

Asya Yakası III. Kısım  Müteferrik Atıksu Şebeke İnşaatı

Sağlayacağı Faydalar   : Ömerli - Paşaköy Havzasında açıktan akarak Uzundere ve Ayazma Dereleri vasıtasıyla Ömerli baraj gölü’nü kirleten atıksularını toplayıcılar vasıtasıyla Paşaköy arıtma tesisine ulaştırılması ve böylelikle Ömerli Baraj Gölü’nün  kirlenmesi önlenmiş olacaktır.
İşin Muhtevası              : Yenidoğan Beldesi’nde 300 mm 40 km atıksu kanalı yapılması.

Paşaköy Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları İnşaatı

Sağlayacağı faydalar   : Ömerli - Paşaköy Havzasında açıktan akarak Palamut ve Ayazma Dereleri vasıtasıyla Ömerli Baraj Gölü’nü kirleten atıksularını toplayıcılar vasıtasıyla Paşaköy Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması ve böylelikle Ömerli Baraj Gölü’nün  kirlenmesi önlenmiş olacaktır.
İşin Muhtevası              : Sarıgazi, Samadıra ve Taşdelen beldelerinde 300 mm iç çapında 50 km atıksu kanalı yapılması.

ÖMERLİ ÇEVRE KORUMA PROJESİ’NİN PLANLANAN YATIRIMLARI

1)    Anadolu Yakası 2. Kısım Müteferrik Atıksu Ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

Muhtevası           : 300 mm çapında 42 km atıksu kanalı yapılması planlanmıştır.
İşin Amacı           : Sultanbeyli ilçesinden Ayazma Deresi vasıtasıyla açıktan akan atıksuların kapalı sisteme alınarak Ömerli Baraj Gölü’nün kirlilikten kurtarılması amaçlanmaktadır.

2)Anadolu Yakası 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

Muhtevası                     : 300 mm çapında 40 km atıksu kanalı yapılması planlanmıştır.
İşin Amacı                              :Sultanbeyli İlçesi’nden Ayazma Deresi vasıtasıyla açıktan akan atıksuların kapalı sisteme alınmasıyla Ömerli Baraj Gölü’nün kirlilikten kurtarılması amaçlanmaktadır.

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Ömerli Barajı; İstanbul’un su kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir. Ömerli Havzası’nda yer alan ve yetersiz altyapıya sahip, kontrolsüz kentleşmenin etkilerinden baraj gölünü korumak ve gelecekte de bu su kaynağından verimli olarak yararlanabilmek gayesiyle, Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurulmuştur.

Arıtma Tesisi; Ömerli su havzasında Sarıgazi, Samandıra, Sultanbeyli, Alemdağ, Yenidoğan ve Taşdelen yerleşim bölgelerinin de içinde olduğu 10732 hektarlık alana hizmet etmektedir.

Atıksular, ileri biyolojik arıtma sistemiyle ve mevcut alıcı ortam deşarj standartlarına uygun kalitede arıtılarak, 6 km’lik bir tünel vasıtasıyla Riva Deresi ile Karadeniz’e verilerek baraja kirleticilerin girişi önlenmektedir.

PAŞAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Proses Açıklaması

Arıtma tesisi, nihai kapasitede 1.065.000 kişilik bir nüfustan kaynaklanan ve 500.000 m3 / gün debiye sahip atıksuları arıtacaktır. Tesis bu safhada, 500.000 kişilik atıksu yüküne göre inşa edilmiştir. Tesisin kurulu olduğu alan 511.000 m2’dir. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemi, atıksuda bulunan organik karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot, fosfor gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır.

Arıtma Tesisi Üniteleri

Su Alma Yapısı ve By-Pass Odası

Mevcut kolektör hatlarından ve Paşaköy Deresi’nden gelen ham atıksu Su Alma ve By-pass yapısına alınmaktadır. Su alma yapısı, atıksuyun terfi merkezine kontrollü olarak verilmesini sağlamak amacıyla sürgülü kapaklarla donatılmıştır. Bu yapıda bulunan 2 adet ana kapaktan biri atıksuyun tesise alınmasını, diğeri ise by-pass hattına verilmesini sağlamaktadır. Su alma yapısı üzerinde dereden ve kolektörden gelen kum ve taşları almak için 1 adet gezer kum kepçesi bulunmaktadır. Tesiste herhangi bir arıza olması veya aşırı yağış sonucu sel olması tüm atıksuyun tesise alınamamasına neden olmaktadır. Bu durumda kapaklarla ayarlama yapılarak atıksuyun tamamı veya bir kısmı by-pass hattına verilmektedir. By-pass hattına verilen atıksu 6 km uzunluğunda bir tünel ile Riva Nehri’ne deşarj edilmekte ve nehre katılarak Karadeniz’e ulaşmaktadır.

Giriş Terfi Merkezi ve Terfi Hattı

Su alma ve By-pass yapısından gelen atıksu, öncelikle ızgara aralığı 50 mm olan mekanik temizlemeli kaba ızgaradan geçirilmektedir. Kaba ızgaralar otomatik temizlemeli olarak çalışmakta ve ızgarada tutulan atıklar bir konveyör bant ile konteynere aktarılmaktadır. Konteynerde biriktirilen ızgara atıkları gezer vinç ile çöp kamyonuna alınarak Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’na nakledilmektedir.

Kaba ızgaralarda herhangi bir arıza olması veya bakım yapılması durumunda, bu kısımdaki sürgülü kapak kapatılarak diğer ızgara hattının kapakları açılmaktadır.

Izgaralardan geçen atıksu, 4 adet pompa haznesinden ekipmanı mevcut olan 2 adet hazneye alınarak buradaki ana atıksu terfi pompaları ile tesise basılmaktadır. Haznelerde toplam 5 adet dalgıç pompa bulunmaktadır. Bu pompalardan 3 adedi ( 2 asıl + 1 yedek) 650 l/sn, diğer 2 adedi (1 asıl + 1 yedek)  135 l/sn – 300 l/sn debi kapasitelidir. Değişken debili pompaların debi kapasitesi frekans konvertörü ile ayarlanmaktadır. Kurak hava debisinde tesise sürekli ham atıksu vermek amacıyla 3 adet ana atıksu pompasının yanı sıra 2 adet değişken debili pompa kullanılmaktadır.

Terfi hatları; 2 adet 1200 mm çaplı çelik boru mevcuttur. Terfi yüksekliği ise 39 m’dir.

3 – İlk Arıtma Ünitesi

Giriş terfi merkezi’nden alınan atıksu, çubuk aralığı 10 mm olan mekanik temizlemeli ince ızgaradan geçirilir. İki paralel kanala monte edilen otomatik temizlemeli olarak çalışan iki paralel ince ızgaralarda toplanan ızgara atıkları, bantlı konveyörle konteynere iletilmektedir. Dolan konteyner, çöp kamyonuna alınarak Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’na nakledilmektedir. İnce ızgaralardan geçen atıksu, kum tutucu havuzlara alınır. Kum tutucular, kalın kabarcıklı difüzörlerle donatılmıştır. Hava, kalın kabarcıklı difüzörlere blower odasında bulunan 7.5 kW gücünde  3 adet ( 2 asıl + 1 yedek) blowerden temin edilmektedir. Kum tutucu havuzları dibinde çökelen kum, gezer köprü üzerine monte edilen dalgıç pompalar vasıtasıyla kum hunisine (bunker) alınmakta ve kum hunilerinde çökelen kumlar kum konteynerine boşaltılmaktadır. Ayrıca yüzeyde biriken yağlar yine köprü üzerindeki yüzey sıyırıcı ile sıyrılıp, bir toplama haznesine alınarak ızgara elekten geçirilerek çöp konteynerine boşaltılmaktadır. İlk arıtma sonrası atıksular, debisini ölçüp kaydeden Parshall savağından geçerek tesise geçmektedir. Ölçülen debi, tesiste çalışacak teçhizatların kapasitesinin ayarlanması için kullanılmaktadır.

 4-Biyolojik Fosfor Giderme Ünitesi

İnce ızgara ve kum tutucudan gelen atıksu, geri devir çamuruyla karışarak biyolojik fosfor ünitesine girmektedir. Bu ünitede 3 havuz seri olarak çalışmaktadır ve havuzların toplam hacmi 8190 m3’tür. AKM, her havuzda bulunan muz tipi 2 yavaş karıştırıcı ile askıda tutulmaktadır. Bu karıştırıcıların kanat genişliği 2500 mm, motor gücü 3.1 kW ve devir hızı 25 devir/dakikadır. Biyolojik fosfor giderme ünitesi; biyolojik arıtımda anaerobik (havasız) ortam şartları sağlamaktadır. Bu tanklarda mikroorganizma bünyesinde bulunan fosforun daha sonra havalandırma havuzlarında (çok daha fazlasını almak üzere) salınması yani suya verilmesi işlemi gerçekleşmektedir.

 5-Havalandırma Havuzları

Havalandırma havuzları aerobik (havalı) ve anoksik (bağlı oksijenli) kısımları bulunan seri olarak bağlı 4 havuzdan oluşmaktadır ve bu tankların hacmi 44000 m3’tür. Her tanka AKM’nin çökelmesini önlemek ve homojen karışım sağlamak üzere, kanat açıklığı 2500 mm olan muz tipi karıştırıcılar monte edilmiştir. Bu karıştırıcıların motor gücü 2,3 kW ve devir hızı 31 devir/dk’dır. 4 havuzun her birine havalandırma için ince kabarcıklı seramik difüzörler yerleştirilmiştir.  Difüzörlere hava blower binasında bulunan 3 adet Turbo blower ve 2 adet Aerzener blower tarafından temin edilmektedir. Her kanala verilecek hava miktarı 4 motorlu kelebek vana ile ayarlanarak, tanklardaki çözünmüş oksijen seviyesi önceden belirlenmiş seviyede tutulmaktadır. Normal çalışma şartları altında havuz 1; havalandırmasız (anoksik), havuz 2; yaz aylarında havalandırmalı (aerobik), kış aylarında havalandırmasız; havuz 3 ve 4 ise havalandırmalı olarak çalıştırılmaktadır. Anoksik havuzlarda denitrifikasyon gerçekleşirken aerobik havuzlarda nitrifikasyon prosesi gerçekleştirilmekte ve BOİ5, organik azot ve fosfor giderimi sağlamaktadır. Denitrifikasyon öncesinde aerobik kısımda nitrat açısından zengin bir çıkış suyu elde etmek için anoksik kısımlara devir daim edilmektedir. Bu işleme iç geri devir (iç resirkülasyon) denir.

İç geri devir işlemi; 4 nolu havalandırma havuzundan 1 nolu havalandırma havuzuna atıksu pompalayan 4 adet iç geri devir pompası ile yapılmaktadır. Oluşacak fazla çamur, çamur keki işlenene kadar aerobik şartlarda tutulması gerektiğinden 2 no’lu havalandırma havuzundan (2 havuz çalışırken) ve 4 no’lu havalandırma havuzundan (rutin çalışırken) alınmaktadır. Çünkü aerobik ortamda mikroorganizmalar, çok miktarda fosforu bünyelerinde tutacaklar ve anaerobik şartlara maruz kalmadıkça bırakmayacaklardır.    

6 – Blower Binası ( Hava Körükleri )

Blower binasında, havalandırma havuzlarındaki hava ihtiyacını karşılayan 3 adet Turbo blower (2 adet asıl+1 adet yedek) ve 2 adet loplu (1 adet asıl+1 adet yedek) blower bulunmaktadır. 2 Aerzener blower 1 ve 2 nolu havalandırma havuzları hava hattına, 3 adet Turbo blower 3 ve 4 no’lu havalandırma havuzu hattına hava vermektedir. Turbo blowerlardan her biri 4950-11000 Nm3 /sa bir debi aralığında ve 2 adet Aerzener blowerdan her biri 3000-9000 m3/sa debi aralığında çalışabilmektedir. Tüm blowerlar 250 kW gücündedir. Havalandırma sistemi otomasyon ile kontrol edilmektedir. Otomasyon sisteminde motorlu kelebek vanalar her havuzda bulunan 2’şer adet oksijenmetre değerine göre açma kapama yapmaktadır. Blowerlar’ın debi değişimleri hat basıncına bağlı olarak ayarlanmaktadır.

 7 – Son Çöktürme Havuzları

Havalandırma havuzlarından gelen atıksu, sürgülü kapaklarla donatılan bir dağıtım yapısına gelerek her biri 5125 m3 hacme ve 42 m çapa sahip 4 adet dairesel son çöktürme havuzuna verilir. Havuzların ortalama su derinliği 3,7 m ve duvar kenarı su derinliği 2,8 m dir. Son çöktürme havuzları döner yarım köprülü sıyırıcılarla teçhiz edilmiştir.

Bu köprüler sürekli çalışmaktadır. Çöken çamuru ortadaki çamur toplama konisine taşıyan dip sıyırıcıları, bakım kolaylığı açısından parçalara ayrılabilir tiptedir. Çöken çamur, ortadaki çamur toplama konisinden geri devir terfi merkezine cazibeyle alınarak biyolojik fosfor ünitesi girişine geri devredilmektedir.

Döner köprüler üzerindeki yüzey sıyırıcılar, yüzeyde biriken köpüğü, köpük toplama haznesine taşımaktadır ve köpük buradan bir dalgıç pompa vasıtasıyla geri terfi merkezine basılmaktadır. Arıtılmış su çift taraflı çıkış savaklarından geçerken, döner köprü üzerindeki tahrikli bir fırça kanalın temizlenmesini sağlamaktadır. Arıtılmış atıksuyun bir kısmı hızlı kum filtresinden geçirilip depolanmakta, tesis yangın hidrantlarını beslemekte ve yeşil alanının sulanmasında kullanılmaktadır.

8 – Geri Devir Terfi Merkezi

Son çöktürme havuzundan, geri devir terfi merkezine gelen çamur, biyolojik fosfor ünitesine basılarak sisteme geri devredilmektedir. Nihai debide % 80-%100 geri devir oranı sağlayan 10 adet dalgıç pompadan 8’i asıl 2’si yedek olarak monte edilmiştir. 2 adet son çöktürme havuzu için 1 geri devir terfi merkezi yapılmıştır ve her terfi merkezinde her biri 540 m3/saat debi kapasiteli  5 adet dalgıç pompa bulunmaktadır. Tesis SCADA sistemi dahilinde geri devir pompaları otomatik olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedir.

Çöktürme havuzlarından gelen köpük, geri devir terfi merkezlerine bağlı rögarlarda toplanmakta ve buradan da emme haznesine pompalanmaktadır. İstenen son çöktürme havuzunu devre dışı bırakmak ve emme haznesine boşaltmak üzere çamur giriş kısmı sürgülü kapaklarla donatılmıştır.

9- Fazla Çamur Terfi Merkezi

Fazla çamur havalandırma havuzunun 2 ve 4 nolu tankından alınacaktır. Proses gereği çamur alınan tankın, aerobik olması gerekmektedir. Fazla çamur terfi merkezinde 2’si asıl 1’i yedek olmak üzere 3 adet dalgıç pompa bulunmaktadır. Dalgıç pompalardan her biri 167 m3/saat debi kapasitesine sahiptir.

10- Daf Dip Çamuru Terfi Merkezi

DAF havuzu tabanında çöken çamurun santrifüjlerde işlenmek üzere alınmasını sağlayan 3 adet kuru tip pompanın bulunduğu terfi merkezidir. Pompa debileri 167 m3/sa’dır.

 11- Çözünmüş Hava İle Yüzdürme (Daf) Ünitesi ve Yoğun Çamur Pompa İstasyonu

Fazla çamur terfi merkezinden gelen çamur, DAF havuzuna alınmakta ve buradan da DAF geri devir terfi merkezinde bulunan ve her biri 167 m3 /saat debi kapasitesine sahip 3 adet (2 adet asıl+1adet yedek) kuru tip pompa ve 100 m3/sa debi kapasitesine sahip 1 adet monopompa tarafından çekilmektedir. DAF havuzundan gelen daha az yoğunluktaki çamur, DAF geri devir terfi merkezi binasındaki 3 adet basınçlı hava çözündürme tankına yine bu pompalarla basılmaktadır. Çamurun girdiği basınçlı tanklara iki kompresörle hava basılmakta ve içinde hava çözündürülmüş çamur, DAF havuzuna geri devrettirilmektedir.

 

DAF ünitesinde ise çamura tutunan hava kabarcıkları ile çamurun yüzeye taşınarak yüzeyden sıyrılması sağlanmaktadır.

DAF havuzu; 16 mm çapında, üzerinde döner köprülü yüzey sıyırıcı bulunan 600 m3 hacminde dairesel bir tanktır. Yüzeyden sıyrılan takribi %3-5 katı madde muhtevasına haiz çamur, yoğun çamur pompa istasyonu vasıtasıyla çamur depolama havuzuna gönderilmektedir.

11 – Çamur Depolama Havuzu

DAF ünitesinden gelen çamur, çamur depolama havuzunda homojenliğini koruması için 4 yavaş karıştırıcıyla sürekli karıştırılmaktadır. Aerobik ortam şartlarının korunması için ise, havalandırma havuzunda olduğu gibi, membran tip seramik dip difüzörleriyle teçhiz edilmiştir. Hava, difüzörlere, çamur susuzlaştırma binasında bulunan 1’i yedek 3 adet blowerdan temin edilmektedir. Çamur depolama havuzunda depolanan çamur, çamur susuzlaştırma binasından çekilmektedir. Depolama ihtiyacı olmadığında kullanılmak üzere 60 m3’lük ayrı bir hazne mevcuttur.

12 – Çamur Susuzlaştırma Binası

Çamur depolama havuzundaki çamur, uygun seviyeye geldiğinde, çamur susuzlaştırma binasında bulunan çamur besleme pompaları tarafından çekilerek, homojenliği sağlayan bir parçalayıcıdan geçirilip, bir üst katta bulunan santrifüjlere (2 adet Flotweg ve 2 adet Guinard ) iletilmektedir. İki adet polielektrolit hazırlama ünitesinde hazırlanan su - polielektrolit karışımı, çamurun yumuşaklaşmasını sağlamak üzere santrifüjlere verilmektedir. Susuzlaştırılan çamur, santrifüjlerin altında bulunan burgu konveyör vasıtasıyla bina dışında bulunan bir siloya basılmaktadır. Silodan kamyonlara yüklenen çamur, çöp depolama alanına, santrifüjlerden çıkan su ise süzüntü suyu terfi merkezine gönderilmektedir.

13-Süzüntü Suyu Terfi Merkezi

Çamur susuzlaştırma binasında çamurun susuzlaştırılması sırasında oluşan süzüntü suyu, biyolojik fosfor suyu ünitesi girişine, 360 m3/saat debi kapasiteli 2 dalgıç pompa ile geri basılarak tekrar sisteme verilmektedir. 

14-Enerji Temini

Giriş terfi merkezine enerji sağlayan 2 bağımsız 34.5 kV’lık enerji nakil hattı mevcuttur. Bu istasyonda pompalar için ve diğer ekipmanlar için 2 adet 34,5 / 0,4 kV trafo (her biri 2500 kVA) kullanılmıştır. Kısaca Giriş Terfi Merkezi’nde  2 adet 34,5/0,4 – 0,231 kV trafo (her biri 2500 kVA), arıtma tesisinde ise 2 adet 34,5/6,3 kv trafo (her biri 4000 kVA) kullanılmaktadır.

Arıtma Tesisi Dağıtım Trafoları

TR – 3 : 6,3 / 0,4 kV, 500 kVA ana dağıtım trafo merkezinde
TR – 4 : 6,3 / 0,4 kV, 1600 kVA blower odasında
TR – 5 :6,3 / 0,4 kV, 630KVA çamur susuzlaştırma binasında
TR – 6 :6,3 / 0,4 kV, 630KVA çamur susuzlaştırma binasında

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Sayısal Değerleri

Tesis İnşa Maliyeti                                   13.200.000 USD

Çıkış Suyu Standartları
Arıtma tesisinin projelendirilmesinde aşağıdaki çıkış suyu kriterleri esas alınmıştır.

BOİ5                                                                20 mg/ l
AKM                                                                 30 mg/ l
Toplam N                                                         10 mg/ l
Toplam P                                                          2 mg/l

Bu standartlar İstanbul Metropol alanındaki projelerde genelde kullanılmakta olup, hassas bölgelere yapılan deşarjlar için Avrupa’da kullanılan standartlara uyumludur.