Atıksu Analiz Ücretleri

ATIKSU LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ


Sıra No. Analiz Adı Kullanılan Analiz Adı Kullanılan Standardın İsmi ANALİZ ÜCRETİ
(KDV Hariç)
1
 
Amonyak Azotu İyon Seçici Elektrod Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012  22. Baskı )
Part: 4500.D-NH3-N
         90
 

2

 


 Amonyak Azotu
Akış Analizi ve Spektürometrik Tespit ile Tayin Metodu TS EN İSO 11732          160
 
3 Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012  22. Baskı )
Part: 2540.D-Solids
         60
 
4 Biyolojik Oksijen İhtiyacı 5-Gün BOD test Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 5210.B-BOD
         110
 
 
5 Biyolojik Oksijen İhtiyacı Respirometrik BOI Metodu SM 22. Baskı Part: 5210- D          110
 
6 Çözünmüş Oksijen Winkler + Azit Metodu Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500.C-Oxygen (Dissoved)
         35
 
7
 
Deterjan
 
MBAS için Ayırmalı Sürekli Akış Analizi Metodu
(OTOANALİZÖR)
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:4120 Segmented Continuous Flow Analysis, 5540.C-MBAS
         160
 
8 Deterjan Ayırmalı Sürekli Akış Analizi Metodu TS EN İSO 16265- 2          160
 
9
 
Fenol
 
Ayırmalı Sürekli Akış Analizi Metodu ve Direkt Fotometrik Metot
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:4120 Segmented Continuous Flow Analysis, 5530.D-Phenols
         160
 
10 İletkenlik Labrotuar Metodu SM 22. Baskı Part:2510 -B          35
 
11
 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
 
Açık Reflux Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 5220.B-COD
         135
 
12
 
Klorür
 
Argentometrik Metot
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500.B-Chloride
         80
 
13
 
Nitrat Azotu
 
Kadmiyum indirgeme Enjeksiyonlu Sürekli Akış Analizi Metodu
(OTO ANALİZÖR)
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012  22. Baskı )
Part: 4500.I-NO3-N
         160
 
14
 
pH
 
Elektrometrik Metot
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500.B-H+ pH Value
         35
 
15
 
Sülfat
 
Gravimetrik Metot
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500.D-Sulfate
         80
 
16
 
Toplam Fosfor
 
In-Line UV-Persülfat Yakma ve Enjeksiyonlu Sürekli Akış Analizi Metodu
(OTOANALİZÖR)
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500-P
         160
 
17
 
Toplam Kjeldahl Azot
 
Makro Kjeldahl Metot
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500.B-N org
         170
 
18
 
Toplam Azot
 
Makro Kjeldahl Metot + Otoanalizör (NO3-N)
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 4500.B N org+ 4500.I
         230
 
19
 
Toplam Siyanür
 
İyon Seçici Elektrod Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012  22. Baskı )
Part: 4500.F-CN
         105
 
20  
Toplam Siyanür
 

Sürekli akış analizi Metodu
 
 
TS EN ISO 14403-2
 
         160
 
21
 
Toplam Sülfür
 
Gaz Diyaliz Otomatik Metilen Mavisi Metodu (OTOANALİZÖR)
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012  22. Baskı )
Part:4500.E-Sulfide
         160
 
22
 
Tuzluluk
 
Elektro Kondüktivite Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 2520.B-Salinity
         35
 
23
 
Yağ-Gres
 
Soxhlet Ayırma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part: 5520.D- oil and Grease
         170
 
24
 
Alüminyum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
         105
 
25
 
Antimon
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
26
 
Arsenik
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
       110
 
27
 
Bakır
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
28
 
Baryum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
29
 
Berilyum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
30
 
Civa
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
31
 
Çinko
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
32
 
Demir
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
33
 
Gümüş
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
34
 
Kadmiyum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
35
 
Kalay
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
36
 
Toplam Krom
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
37
 
Kurşun
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
38
 
Mangan
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
39
 
Nikel
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
40
 
Potasyum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
41
 
Selenyum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110
 
42
 
Sodyum
 
Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 
Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2012 22. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K
        110