Atıksu Numune Alma Bilgileri

Parametre Numune Kabı Minimum Numune Miktarı (ml) Numune Türü Koruma Tavsiye edilen Maksimum Saklama
* Amonyum Azotu
( Amonyak )
Plastik /
Cam
300 Kapma -Kompozit Çabuk Analiz
veya pH < 2
H2SO4
7 gün
* BOI 5 Gün Plastik / Cam 1000 Kapma Soğukta 6 saat
Civa P (A). C (A)
HNO3 ile çalkalanmış
100 Kapma -Kompozit pH<2 HNO3 4 °C soğukta 28 gün
* KOI Plastik / Cam 300 Kapma -Kompozit Çabuk analiz veya pH<2 H2SO4 ile soğukta 7 gün
* Çözünmüş Oksijen
( Winkler )
Cam - BOD şişesi 300 Kapma Çabuk Analiz yada Alkali iyodür azid ile çöktürülür. 8 saat
* Fenoller Plastik / Cam 300 Kapma -Kompozit PH<2 H2SO4 veya H3PO4 + CuSO4 ile soğukta 2 gün
* Klorür Plastik / Cam 100 Kapma -Kompozit Koruma gerektirmez 28 gün
* Metaller Genel Plastik / Cam
1+1 HNO3 ile çalkalanmış
100 Kapma -Kompozit Çözünmüş metaller için hemen süzünüz pH<2 HNO3 ile 6 ay
* Nitrat +Nitrit Plastik / Cam 200 Kapma -Kompozit Hemen analiz , veya
PH<2 H2SO4 soğukta
48 saat
* Organik Kjeldahl Plastik / Cam 500 Kapma -Kompozit PH<2 H2SO4 ile soğukta 7 gün
* Toplam Siyanür Plastik / Cam 300 Kapma -Kompozit PH>12 NaOH ile
Soğukta ve Karanlıkta
1 hafta
* Sülfat Plastik / Cam 300 Kapma -Kompozit Soğukta 28 gün
* Sülfür Plastik / Cam 300 x 3 Kapma -Kompozit Soğukta;300 ml için 12 damla 2N Zn(CH3COO)2  pH>9 NaOH ile 14 gün
* Toplam Fosfor Plastik / Cam 200 Kapma -Kompozit pH < 2 H2SO4 ile / soğukta  28gün
* Tuzluluk Cam mumla sızdırmazlık 540 Kapma Hemen analiz veya mumla sızdırmazlık Çabuk Analiz
* Yağ ve Gres Cam 1000 Kapma PH<2 H2SO4 soğukta 28 gün
  * pH Plastik / Cam 50 Kapma Hemen Analiz 15 dakika
  * Deterjan(MBAS) Plastik / Cam 250 Kapma Kompozit Soğukta 48 saat
  * TOC Cam 500 Kapma Kompozit pH<2 H2SO4 soğukta 28 gün

  P : Plastik ( polietilen ya da eşdeğeri )  
  C : Cam
  C ( A ) ya da P ( A ) = 1+1 HNO3 ile çalkalanmış
  C ( B ) = Cam , borsilikat
  S.M = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 22 nd Edition
  g = kapma
  c = kompozit
  Soğutma : 4 °C ± 2 °C ‘ de saklanmalı
  DM : Depolama yapılmaz hemen analiz edilir
 

S.M = Standart Methods for the examination of water and wastewater ( 22. Baskı )
Soğutma : 4 °C ± 2 °C ` de saklanmalı
* Türkak Akreditasyon kampsamında olan parametrelerdir.

Özel Analiz Kabul Şartları

Numune Kabul Saatleri : 08: 30 --- 12:00 ile 13:30 -- 15:30 Cumartesi  - Pazar Günleri Hariçtir.

Analiz talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler analiz talep formunu doldurduktan sonra en yakın İSKİ veznesine KDV dahil analiz ücretini ödeyerek müracaat edebilirler.

NOT : Biyolojik oksijen ihtiyacı ( BOI - 5 ) analizi için metot gereği pazartesi ve cuma günleri numune kabulü yapılmamaktadır.
Numuneler alındığı andan itibaren koruma süreleri dikkate alınarak 24 saat içinde laboratuarımıza teslim edilmelidir.

İetişim Bilgileri: 

Numune Kayıt : 0212 301 40 32
Analiz Raporları : 0212 301 41 55
Faks : 0212 301 62 28
Adres : İSKİ Genel Müdürlüğü Laboratuar Binası Güzeltepe Mh. Alibey Cad. No:15 34060 Eyüp - İSTANBUL