Sınav Sonuçları

22.03.2018

24/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 uncu madde) ve 01/01/2018 tarihinde yayımlanan Uygulamaya Dair Usul ve Esaslar’ın “Sınavların Gerçekleştirilmesi ve İlanı” başlıklı 39’uncu maddesi gereğince İdaremizde görev yapan alt işveren personelin İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır.

 Sınav sonuçları, http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/alt-isveren-personeli-sinav-sonuclari   linkinden T.C. Kimlik numarası girilerek öğrenebilecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz edeceklerin 22/03/2018-23/03/2018 tarihleri arasında İstanbul Valiliği bünyesinde oluşturulacak “Sınav İtiraz Komisyonuna” iletilmek üzere idaremiz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne sınav itiraz başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebliğ yapılmayacaktır.