Prof. Dr. Adem ESEN

Üye
Görevi:
İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

 

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü, 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinden mezun oldu.

Akademisyen olarak Erzincan Hukuk Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde çalıştı. Erzincan depreminin sosyo-ekonomik sonuçları, Orta Anadolu Müteşebbislerinin Nitelikleri ve bölgesel kalkınma konularında araştırmalar yaptı.

İki dönem (1999-2009) Selçuklu-Konya Belediye Başkanlığına seçildi. Bu dönemde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresive Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyelikleri yaptı.

2009 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF’ne profesör olarak atandı. Burada İktisat Bölüm Başkanlığı yaptı ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu.

2010-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim Dalı iktisat  bilim dalında öğretim üyesidir.

Türkiye Belediyeler Birliği danışmanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği yüksek istişare kurulu üyesidir.

Belediyecilik, İslam iktisadı ve finansı, sosyal politika, bölgesel kalkınma ve eğitim konularında bilimsel çalışmaları vardır. Evli ve dört çocuk babası olan Adem Esen İngilizce ve Arapça dillerinde çalışmaktadır.

28 Mart 2014 tarihinde İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliğinde göreve başlamıştır.