Su Birim Fiyatları

Su Birim Fiyatları (KDV Hariç) 20.05.2019
Konut 1.Kademe Konut başına 0-15 (15 dahil) m3/ay'a kadar kullanım 4
Konut 2.Kademe Konut başına 16 m3/ay'dan fazla kullanım 6
Köy Konut

1

Ortak Sayaç Konut 6
Konut İnşaatı Şantiyesi 6
İşyeri 10,74
Köy İşyeri 2,68
Ortak Sayaç İşyeri 11,15
İşyeri İnşaatı Şantiyesi 11,15
İşyeri Hamsu 3,99
Özel Grup 4
Geri Dönüşüm Suyu 0,36
Toptan Hamsu 1,04

    
Su Birim Fiyatları:

2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı

 

Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli (KSUB) Birim Fiyatları (KDV Hariç) * 20.05.2019
Konut 1.Kademe Konut başına 0-15 (15 dahil) m3/ay'a kadar kullanım 1,33
Konut 3.Kademe Konut başına 16 m3/ay'dan fazla kullanım 2
Köy Konut

0,33

Ortak Sayaç Konut 2
Konut İnşaatı Şantiyesi 2
İşyeri 3,58
Köy İşyeri 0,89
Ortak Sayaç İşyeri 3,71
İşyeri İnşaatı Şantiyesi 3,71
Özel Grup 1,33
* Şebeke suyu kullanmayıp, İdaremizin atık su sisteminden yararlanan abonelerden alınacak Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi.

    
KSUB Birim Fiyatları:

2019 Yılı
2018 Yılı