Su Birim Fiyatları

Su Birim Fiyatları (KDV Hariç) 01.01.2018
Konutların Tüm Kullanımları Konut 1 (0-10 m3/ay ) 4,37
Konutların Tüm Kullanımları Konut 2 (11-20 m3/ay) 6,40
Konutların Tüm Kullanımları Konut 3 (21 m3/aydan fazla) 9,31
Köy Konut

1,09

Ortak Sayaç Konut 6,53
Konut İnşaatı Şantiyesi 6,53
İşyeri 11,09
Köy İşyeri 2,77
Ortak Sayaç İşyeri 11,50
İşyeri İnşaatı Şantiyesi 11,50
İşyeri Hamsu 3,70
Resmi Daire 4,60
Geri Dönüşüm Suyu 0,40

    
Su Birim Fiyatları:

2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı

 

Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli (KSUB) Birim Fiyatları (KDV Hariç) * 01.01.2018
Konutların Tüm Kullanımları Konut 1 (0-10 m3/ay ) 1,53
Konutların Tüm Kullanımları Konut 2 (11-20 m3/ay) 2,25
Konutların Tüm Kullanımları Konut 3 (21 m3/aydan fazla) 3,26
Köy Konut

0,38

Ortak Sayaç Konut 2,18
Konut İnşaatı Şantiyesi 2,18
İşyeri 3,70
Köy İşyeri 0,92
Ortak Sayaç İşyeri 3,83
İşyeri İnşaatı Şantiyesi 3,83
Resmi Daire 1,53
* Şebeke suyu kullanmayıp, İdaremizin atık su sisteminden yararlanan abonelerden alınacak Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi.

    
KSUB Birim Fiyatları:

2018 Yılı