CCSA

Certification in Control Self-Assessment Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası


CCSA PROGRAMININ NİTELİĞİ


CCSA sertifikasyon programı, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından özellikle CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için geliştirilmiştir.

Bu sertifikasyon programı:

 • Başarılı CSA uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur,
 • Adayların CSA'i ne seviyede kavradıklarını ölçer,
 • CSA uygulamasının başlatılması için kullanılabilecek bir kılavuz niteliğindedir.

Yeni veya tecrübeli bir CSA uygulayıcısı olmanıza bakmaksızın, elde edeceğiniz CCSA sertifikası aşağıda belirtilenler de  dahil size bir çok fayda sağlayacaktır :

 • CSA uygulamalarına bir temel oluşturulması,
 •  
 • CSA'deki yeterliliğinizin, deneyim ve eğitiminizin göstergesi,
 •  
 • Yönetim ve müşteriler (iç ya da dış) nezdinde güvenilirliğinizin artması,
 •  
 • Yeni kariyer ve yükselme fırsatları için değerinizi artırması.

Deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılar bu programdan faydalanabilirler. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgileri edinmeleri bile, uygulayıcılara CSA'i en etkin şekilde kullanmalarına yardım edecek önemli kavramlarla karşılaşmalarına neden oluyor.


CCSA SINAVI

Sınav 125 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test olarak tek oturumda yapılıyor. Yaklaşık sınav süresi 3 saat ve tüm dünya ile aynı zamanda, ingilizce olarak verilmekte. Testte yer alan soruların bir kısmı değerlendirme dışı, sadece sonraki sınavlarda sorulması olası soruları belirlemek için araştırma amacıyla sorulmuş sorular, fakat bunlar belli olmadığından adayların tüm soruları yanıtlaması gerekiyor. Sınav soruları açıklanmadığı için, adayların soruları hiç bir şekilde açıklamaması ve sınav kitapçıklarının sınav bitiminde teslim etmesi gerekiyor. Sınav içeriği aşağıdaki konuları kapsıyor :

 • CSA Temelleri (% 5-10)
 • CSA Programının Bütünleştirilmesi (%15-25)
 • CSA Sürecinin Elemanları (%15-25)
 • İş Hedefleri / Organizasyonel Performans (%10-15)
 • Risk Belirleme ve Değerlendirme (%15-20)
 • Kontrol Kuramı ve Uygulaması (%20-25)

 • CCSA PROGRAMININ GEREKLERİ VE ŞARTLARI

  Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı (CCSA) adayları, bu sertifikaya hak kazanmak için CCSA sınavını geçmenin yanında eğitim, karakter, iş tecrübesi, fasilitasyon eğitimi veya fasilitasyon tecrübesi konularında bazı gerekleri yerine getirmelidir.


  Eğitim

  CCSA adayları 4 yıllık üniversite (lisans) mezuniyetine veya dengine sahip olmalıdır. 3 yıllık bir iş tecrübesiyle birlikte YÖK'ün onayladığı veya denklik verdiği 2 yıllık ön lisans programı mezuniyeti, lisans mezuniyetine denk kabul edilmektedir.

  Diploma veya not dökümleri (transkript) sınav müracaat formuyla birlikte TİDE Merkez ofisine iletilmelidir; bu, sınava kabul edilmenin bir şartıdır.


  Karakter Referansı

  CCSA adaylarının yüksek bir ahlâkî ve meslekî karaktere sahip olmaları beklenir. Bunu tevsik eden "karakter referans formu", IIA'nin sertifikalarından (2006 itibariyle CCSA, CIA, CGAP, CFSA) birine sahip olanlardan biri tarafından veya adayın âmiri tarafından imzalanmalıdır. Adayın âmirinin IIA sertifikalarından birine sahip olması şartı söz konusu değildir. Adayın âmiri, mevcut veya geçmişteki yöneticilerinden biri olabilir.

  Örneği sitemizde mevcut olan 'karakter efrans formu', sınav müracaat formuyla birlikte TİDE Merkez ofisine iletilmelidir; bu, sınava kabul edilmenin bir şartıdır.


  İş Tecrübesi

  CCSA adayları, kontrol ile ilgili en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Kontrolle ilgili işler, kontrol özdeğerlendirme (CSA), kalite güvence, risk yönetimi, çevre denetimi, denetim gibi konuları içine alır. İş tecrübesi IIA'nin sertifikalarından (2006 itibariyle CCSA, CIA, CGAP, CFSA) birine sahip olanlardan biri tarafından veya adayın âmiri tarafından yazılı olarak alınacak bir beyanla teyid edilmelidir. Bu iş tecrübesini tevsik edecek SSK kayıtları, Emekli Sandığı Kayıtları ve diğer ispatlayıcı belgeler de kabul edilir.

  İş tecrübesini tevsik eden belgeler, müracaat formuyla veya başvurudan sonra TİDE Merkez ofisine iletilmelidir; bu, sınava girmenin bir şartı olmayıp sertifikayı almanın bir şartıdır.


  Fasilitasyon Eğitimi/Fasilitasyon Tecrübesi

  CCSA adayları, en az 7 saatlik uygun bir fasilitasyon tecrübesine veya en az 14 saatlik bir fasilitasyon eğitimine sahip olmalıdır. Söz konusu eğitim veya tecrübenin "uygun" kabul edilebilmesi için, "fasilitasyon onay formu"ndaki şartların yerine getirilmesi gerekir.

  Fasilitasyon onay formu, müracaat formuyla veya başvurudan sonra TİDE Merkez ofisine iletilmelidir; bu, sınava girmenin bir şartı olmayıp sertifikayı almanın bir şartıdır.


  CIA, CGAP, CFSA'lerin İmtiyazı

  Daha önceden IIA'in diğer üç sertifikasından birini almış olan CCSA adaylarının, yukarıda sayılan eğitim, karakter referansı ve iş tecrübesi kıstaslarını yerine getirdiği kabul edilir. Bu kişilerin sadece yukarıda sayılan fasilitasyon onay formunu, sınava girmeden önce sınav müracaat formuyla veya sınavdan sonra, göndermeleri yeterlidir.