Sertifikasyon

Suistimal İnceleme Uzmanlığı
(Certified Fraud Examiner)


Suistimal İnceleme Uzmanlığı (SİU) (Certified Fraud Examiner (CFE)) ünvanına sahip olan kişiler suistimallerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi alanlarında çalışan meslek üyeleridir. SİU (CFE) ünvanı, suistimalle mücadelede dünyada en tercih edilen ünvandır. Bu ünvan merkezi Amerika'da bulunan Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)) tarafından verilmektedir. Halen, 19.000 CFE, devlet ve özel şirketlerde çeşitli kademelerde suistimalle mücadele ile ilgili görevlerde çalışmaktadır ve milyar dolara varan suistimalleri ortaya çıkarmış ve incelemişlerdir.

Türkiye'de bu ünvana sahip 140 kişi bulunmaktadır.

Suistimal İnceleme Uzmanlığı (CFE) dünya çapında geçerliliği olan bir meslek ünvanıdır. FBI, Suistimal İnceleme Uzmanlığı'nı resmi olarak tanımakta ve personel alımlarında değerlendirmektedir. Amerikan Savunma Bakanlığı da SİU mesleğini resmen tanımakta ve kariyer geliştirme politikalarında bu mesleğe yer vermektedir.

Suistimal İnceleme Uzmanları başka bir meslek veya disiplinde bulunmayan bir dizi niteliklere sahiptirler. SİU'lar karmaşık mali işlemler üzerindeki uzmanlıkları ve diğer alanlardaki bilgileri ile suistimal iddialarının çözümlenmesi için yapılacak inceleme ve soruşturmaların yöntemini tasarlar ve uygularlar . SİU'lar suistimalin çözümlenmesinin yanısıra suistimalin nedenleri üzerinde de dururlar.

Bu ünvana sahip kişiler suistimale karşı mücadele için aldıkları eğitim sürecinde başlıca dört alan üzerine yoğunlaşırlar :

  • Finansal İşlemler
  • Soruşturma Yöntemleri
  • Hukuk
  • Kriminoloji ve Etik