CFSA

"Certified Financial Services Auditor"

Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi Sınavı ve Programı


Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), şimdi her zaman olduğundan daha fazla finansal hizmetler ile ilgili sektörlerde çalışan denetim profesyonellerinin ihtiyaçlarına odaklanmış durumdadır. CFSA® Sertifika programı (Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi -Certified Financial Services Auditor-), IIA tarafından özellikle bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler ile ilgili finansal hizmet kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için geliştirdiği bir programdır. Geçtiğimiz iki yıl süresince, IIA bu sertifikayı sadece Kuzey Amerika'daki adaylar için 125 soruluk tek format olarak hazırlanmış bir test aracılığı ile sundu.

Kasım 2004 tarihinden başlayarak, CFSA sınavı adayların seçimine göre aşağıda belirtilen üç finansal hizmet kategorisinden birine göre hazırlanmış formatta sunulacaktır:

 • Bankacılık,
 • Sigortacılık,
 • Menkul Kıymetler.

Ayrıca, sınav tüm dünyada yapılacak ve böylece CFSA küresel olarak tanınan bir sertifika olacaktır.

Yeni düzenlenen haliyle CFSA sınavı, ana içeriği temel finansal hizmet denetim uygulama ve standartları ile ilgili aşağıdaki 4 alandan sorulacak 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır:

 • Finansal Hizmetler Denetimi (25-35% - Yetkinlik)
 • Finansal Hizmet Ürünleri Denetimi (25-35% - Yetkinlik)
 • Finansal Hizmet Süreçleri Denetimi (25-35% Yetkinlik
 • Yasal Çerçeve (10-20% - Farkındalık)

Ek olarak, adayların seçimine göre bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler konularından birindeki yetkinliği ölçmeye yönelik 25 çoktan seçmeli soru olacaktır. CFSA adayı sınav için bu üç alandan sadece birini seçebilir. Sınav, ülkemizde ingilizce olarak verilmektedir.

CFSA sertifikası:

 • Sizin yeteneğinizin ve adanmış profesyonelliğinizin göstergesidir
 • Diğerlerinden farkınızı ortaya koyar
 • Kişisel bir başarı tatmini sağlar
 • Kariyerinizde ilerleme ve gelişme için sağlam bir temel oluşturur
 • CIA sertifikasyonu sınavının 4. Bölümünden muaf olmanızı sağlar