CGAP

"Certified Government Auditing Professional"

Uluslararası Kamu Denetçisi Sınavı ve Programı


CGAP® Sertifika programı (Uluslararası Kamu Denetçisi - Certified Government Auditing Professional), IIA tarafından özellikle kamu kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için geliştirilmiş bir programdır. Bu program için verilen sınavlar, özelikle kamu kurumlarında denetim yapanlara özgü bilgi ve becerileri sınamaktadır : fon muhasebesi, kamu yararına yapılan transfer harcamaları, yasal gözetim gibi. Programın geniş kapsamı, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde ve kamuya hesap verilebilirlikle ilgili iç denetçinin rolünü vurgulamaktadır.

Yeni düzenlenen haliyle CGAP sınavı, ana içeriği INTOSAI kamu denetim standartlarını temel alan sorulardan oluşmaktadır. Kamu denetim uygulama ve standartları ile ilgili aşağıdaki 4 alandan sorulacak 125 çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır:

  • Standartlar, Yönetişim, Risk ve Kontrol çerçevesi (% 10-20)
  • Kamu denetim uygulamaları (% 35-45)
  • Kamu denetim becerileri ve teknikleri (%20-25)
  • Kamu denetim ortamı (çevresi) (% 20-25)

Ek olarak, uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama çerçevesi'de sınav dahilinde test edilen konular arasında yer almaktadır. Sınav aynı metinde soruların Türkçe ve İngilizce'si yan yana verilerek yapılmaktadır.


CGAP sertifikası:

  • Sizin yeteneğinizin ve adanmış profesyonelliğinizin göstergesidir
  • Diğerlerinden farkınızı ortaya koyar
  • Kişisel bir başarı tatmini sağlar
  • Kariyerinizde ilerleme ve gelişme için sağlam bir temel oluşturur
  • CIA sertifikasyonu sınavının 4. Bölümünden muaf olmanızı sağlar