CIA

CIA Sertifikasyonuna Ait
Genel Bilgilendirme


2008 yılında CIA sertifikasyon sınavlarında, Bilgisayar Destekli Sınav (BDS) sistemi uygulamasına geçiliyor. Başvurular 1 Mayıs 2008, sınavlar ise 5 Mayıs 2008 tarihlerinde başlıyor.

Sınavlar ülkemizde Türkçe olarak da yapılıyor ve 4 kısımdan oluşuyor. Her kısım 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan ve 2 saat 45 dakika süren bir test.

Küresel olarak bir iç denetçinin sahip olması gereken bilgi, yetenek ve yetkinlikleri daha iyi tanımlayıp değerlendirebilecek şekilde geliştirilmiş olan genel bilgi tabanı (Common Body of Knowledge) sınav sorularının konularına taban oluşturuyor. Özet olarak:

Ana müfredat (core syllabus) olarak kabul edilen Part I, II ve III artık kurumsal yönetişim (corporate governance) ve risk konularına odaklanıyor, ayrıca Mesleki Uygulama Çerçevesi'ne dahil konularla parallelik içeren sorularada yer veriliyor. Ayrıca çeşitli muhasebe ve finans konularıda ana müfredat içinde yer alıyor.

Sertifikasyon için Part I, II ve III'e ek olarak ya denetimle ilgili özel bir alanda bilgili ve yetkin olmak aranacak (örneğin Türkiye'de SMMM, YMM sahibi olmak, CISA, CCSA, CFSA, CGAP v.b. sertifika sahibi olmak gibi) yada genel işletme ve yönetim konularındaki Part IV sınavını vermek gerekecek. Part IV sınavının içeriği genel işletme konularında iç denetçilerden beklenen yetkinler ve bilgiler ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre şekilleniyor.

Her kısım için sınav süresi 2 saat 45 dakika  ve soruların sayısı 100.

Sınavlardaki konular sadece farkındalık (awerness) ve yetkinlik (proficiency) açısından test ediliyor.

Değerlendirme dışı olan sorular hariç tüm sorular eşit ağırlıklı olarak değerlendiriliyor ve 600 (not aralığı 250-750 olarak veriliyor) alanlar başarılı sayılıyor (yaklaşık %75 başarıya denk geliyor).

Bu sınavlara yönelik "CIA Hazırlık Kursu" adı altında bir eğitim, Türkiye'de TİDE tarafından organize ediliyor. Bunun duyurusu TİDE üyelerine e-mail aracılığı ile ayrıca www.tide.org.tr sayfasında yapılıyor. Eğitim genelde 4 kısım halinde yapılıyor ve Gleim'in çalışma kitapları kullanılıyor ama net durum eğitimler başlamadan önce belli oluyor ve duyuruluyor.

CIA sertifikasyonunu alabilmek için 4 kısımdan oluşan sınavların herbirinden başarılı olmak gerekiyor. Yukarıda bahsedildiği gibi SMMM olanlar için sınavın ilk 3 kısmını vermek yeterli oluyor, çünkü SMMM olanlar 4. kısımdan muaf oluyorlar. Sınavları geçmek sertifikasyon için gerekli ama yeterli değil. Sertifikalı İç Denetçi (CIA) ünavını alabilmek için sınavları başarılı olarak tamamlamaya ek olarak;

  • Üniversite lisans derecesi
  • 24 aylık denetim tecrübesi (iç kontrol, dış denetim, kalite güvence kontrolü, uygunluk denetimi gibi konular). Yüksek lisans derecesi 12 aylık tecrübe yerine sayılıyor.
  • CIA olan biri yada amirinizin vereceği bir referans (formatı belirli)
  • Ahlaki kuralları kabul etmeniz (Code of Ethics)

gerekiyor. Sertifikayı aldıktan sonra devamlı mesleki gelişim yükümlülüğünü yerine getirmeniz (CPE credit requirement) sertifikanın devamlılığı için gerekli koşuldur.