Atık Su Transferine Online Denetim

17.03.2023

İSKİ, İstanbul genelinde evsel veya endüstriyel atık su taşıyan tüm araçları “Atık Su Transfer İzleme Sistemi” (ATİS) ile kontrol altına alacak.

 

Suya duyarlı şehirde bütüncül su yönetiminin öncü kurumu olma sorumluluğunu taşıyan İSKİ, İstanbul genelinde evsel veya endüstriyel atık su taşıyan tüm araçları (vidanjörler vb.) online sistemle kontrol altına alacak. Bu sayede atık suların önlemsiz olarak kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye deşarjı engellenmiş olacak.

“Atık Su Transfer İzleme Sistemi” ile insan ve çevre sağlığı korunarak geniş çaplı, kapsamlı ve önleyici bir çevre yönetimi sağlanacak.

 

KAÇAK DÖKÜMLER BİTECEK!

ATİS ile atık su arıtma tesisleri ve atık su altyapı sistemleri korunacak. Kaçak dökümler önlenecek ve farklı nitelikteki atık sular takip edilebilecek.