Duyuru

İstanbul iline içme ve kullanma suyu sağlayan Alibey Barajı'nın su kalite ve miktarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda İdaremizce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine hazırlatılan "Alibey Barajı Havzası Taslak Koruma Planı", 'İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik'in 6 ncı maddesi gereğince havzadaki paydaşların bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından askı süreci için İstanbul Valiliği'ne iletilmiştir.

Söz konusu Alibey Barajı Havzası Taslak Koruma Planına ilişkin görüş, öneri ve itirazlarınızın askı süresince İstanbul Valiliğine yazılı olarak iletilmesi önem arz etmektedir.

​Alibey Barajı Havzası Taslak Koruma Planına erişmek için Tıklayınız.