İHALELER

İhale Tarihi İhale Saati İhale Konusu İhale Türü İhale Durumu
19.2.2019 10:00 Fuel-Oil 4 Numara Kalorifer Yakıtı Temini (İKN:2018/706331) (E-İhale) Mal Alımı Devam ediyor
19.2.2019 11:00 Şahintepe Terfi Merkezi Yeni OG Motor Alımı ve Montajı (İKN:2019/24318) (E-ihale) Mal Alımı Devam ediyor
21.2.2019 10:00 Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Klor Ünitesinin Revizyonu İşi (İKN :2018/697712) (E-İhale) Mal Alımı Devam ediyor
27.2.2019 10:00 Temizlik Malzemesi ve Ekipmanı Alımı (İKN:2018/706251) (E-ihale) Mal Alımı Devam ediyor
28.2.2019 10:00 Kamera Güvenlik Sistemleri İçin Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi (e-eksiltme) (İKN:2019/32155) Mal Alımı Devam ediyor
7.3.2019 10:00 İSKİ Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyunun Düşük Maliyetli ve Az Yer Kaplayan Aerobik Granüler Aktif Çamur Sistemi ile Laboratuvar Ölçekli Arıtımı İKN: 2019/10809 (e-ihale) Mal Alımı Devam ediyor
7.3.2019 11:00 Yüksek Saflıkta Sıvı Argon, Argon, Amonyak, Azot, Helyum Gazları, Kuru Hava ve Oksijen Gazları Temini İşi İKN: 2019/29969 (e-ihale) Mal Alımı Devam ediyor
11.3.2019 11:00 İdaremize Ait Araçlar için İhtiyaç Duyuldukça Peyderpey Akü,Lastik, Jant Alımı ve Lastik Tamirlerinin Yaptırılması İşi(İKN:2019/62471)(E-İhale) Mal Alımı Devam ediyor
13.3.2019 10:00 Enerji Verimli Atıksu Arıtımı İçin Yüksek Yüklemeli Aktif Çamur Prosesi ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Entegrasyonu (Maksimum Enerji Geri Kazanımı)-E-İhale (İKN:2019/10421) Hizmet Alımı Devam ediyor
13.3.2019 11:00 Paket Tip Ardışık Kesikli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Kurulumu(E-Eksiltme)(İKN:2019/31596) Mal Alımı Devam ediyor
«12»