Sınav İlan Duyurusu

13.03.2018

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan alt işveren personelin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı şirketi/şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin  sözlü ve yazılı sınava girmeye hak kazananların İSKİ Genel Müdürlüğü merkez yerleşkesi Yeni Konferans Salonu binasında yapılacak sınavların tarih ve saatlerinin bulunduğu liste aşağıdadır. 

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılan söz konusu bu ilan, tebliğ hükmüne geçer ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

  • Sınava katılacak adayların TC. Kimlik numarasının bulunduğu Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini yanlarında bulundurması zorunludur.
  • Sınava girecek adayın kendisi için belirlenen zamandan on beş dakika önce sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.
  • Yazılı sınava katılacak adayın kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir.
  • Sınav salonuna cep telefonu ile girilmesine izin verilmeyecektir.

Sınava katılacak adayların listesi ile sınav tarih ve saati için bağlantıya tıklayınız.