Recep HAZIR

Genel Müdür Yardımcısı
Görevi:
Genel Müdür Yardımcısı
E-Mail:
rhazir@iski.gov.tr

1964 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Of ilçesinde tamamladıktan sonra 1985 yılında girmiş olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

1989- 1993 yılları arasında DSİ Erzurum 8.Bölge Müdürlüğünde,
1993- 1997 yılları arasında DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi ve Etüt Planlama Mühendisi olarak görev yaptı.

1997 yılında İSKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanlığına atandı, burada içme ve kullanma suyu İnşaat işlerinde kontrol mühendisi ve kontrol amiri görevlerinde bulundu.
2006 yılında Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanlığı’na bağlı, Asya Bölgesi Su İsale Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı.2012 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra 2012 yılı mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten 2012 Temmuz ayında da asaleten atandı. 2014 Aralık ayına kadar bu görevini sürdürdükten sonra İSKİ Abone İşleri Avrupa 2.Bölge Daire Başkanlığına Daire başkanı olarak atandı.

2015yılı ocak ayında İSKİ Genel Müdürlüğüne,  Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.