Abonelik İşlemleri

İLK SU ABONELİĞİ

 

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler: 

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 1. Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 tarihi öncesi ise; 31.12.2021 öncesine ait Yapı Kayıt Belgesi, doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi biri veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 – 01.07.2022 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'den sonra ise; Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân)

 1.  438,30 TL Teminat Bedeli
 2.  1.048,98 TL  Su İştirak Bedeli
 3.   835,19 TL  Kanal İştirak Bedeli

 

İŞ YERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler:

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Şirketler için  kaşe
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 1. Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 tarihi öncesi ise;  31.12.2021 öncesine ait Yapı Kayıt Belgesi, doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

 

Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 – 01.07.2022 tarihleri arasında ise;  Yapı Ruhsatı 

Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'den sonra olan binalarda; Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân)

 

 1. 1.179 TL  Teminat Bedeli (ilk üç normal okumalı fatura tüketim toplamının teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarın 30 m3’ü aşan kısmı kadar ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)
 1.  1.048,98 TL Su İştirak Bedeli
 1. Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli

NOT: Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'den sonra olan binalarda; Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara %95 ve üzerinde orana sahip "İş Bitirme" Belgesi’nin veya Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

 

ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi; E-DEVLET, İSKİ E-ŞUBE ve MOBİL İSKİ' den veya İSKİ Şube Müdürlüklerinden yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler: 

Konut aboneliği:

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi.
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.
 1. Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.
 1. Sayacın güncel işareti (m3)
 1. 438,30  TL Teminat Bedeli.
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

 

İş yeri aboneliği:

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi.
 1. Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.
 1. Sayacın güncel işareti.
 1. Vergi Kimlik numarası, vergi dairesi veya vergi levhası
 1. Şirketler için  kaşe
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 1. 1.179 TL  Teminat Bedeli (ilk üç normal okumalı fatura tüketim toplamının teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarın 30 m3’ü aşan kısmı kadar ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)
   

ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi; E-DEVLET, İSKİ E-ŞUBE ve MOBİL İSKİ' den veya İSKİ Şube Müdürlüklerinden yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler:

Konut abonelik iptali:

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

 

İş yeri abonelik iptali:

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti.
 1. Şirketlerde kaşe.
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

 

TESİSAT AYIRMA

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde ana sözleşmenin iptal edilerek bağımsız birimlere ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler:

 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi
 1. Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi
 1. İşyerleri için vergi numarası ve vergi dairesi
 1. Şirketler için kaşe.
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 1.  Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı kullanım izin belgesi (iskân)

 

NOT: Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'den sonra olan binalarda; Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara %95 ve üzerinde orana sahip“İş Bitirme” Belgesi’nin veya Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

 

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması ya da büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

 1. İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği
 1. İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.
 1. Şirketlerde kaşe
 1. Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.
 1. Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

 • Şehit veya sivil şehit mertebesine haiz olanların hak sahibi ailelerine, Gazilere veya gazinin hak sahibi dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine,
 • Engelliliği en az % 40 oranında rapor ile tevsik eden engellilere durumlarını belirten resmi belge sunmaları halinde %50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır.
 • 65 yaşını doldurmuş aylık bağlandığını belgeleyen Türk Vatandaşlarının ikamet ettikleri konutlara da sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma uygulanmaktadır.
 • İndirim ve sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma sadece “Su Bedeline” uygulanmaktadır.