Bedelsiz, İndirimli ve Özel Grup Tarifeleri

  ÖZEL GRUP TARİFESİ 
  Aşağıdaki Özel Grup Tarifesinden yararlanan kişi, kurum ve kuruluşların su kullanımları, kademeden muaf tutularak faturalandırılmaktadır.
1 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında maaş bağlanmış abonelerin ikamet ettikleri konutları
2 Eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve kurslar
3 İdare ile toptan su satış protokolü yapan il sınırları dışındaki mülkî veya mahallî idareler
4 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu gereği ''Kültür Girişim Belgeli'' tesisler
5 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında Devlet Sporcusu unvanı verilerek Sporcu Şeref Aylığı  alanların ikamet ettikleri konutları.
6 Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yürütüldüğü yerlere ait abonelikler
7 Sağlık kurumları ve hastaneler.
   
  İNDİRİMLİ TARİFE 
  Aşağıdaki İndirimli tarifeden yararlanan vatandaşlarımızın ikamet ettikleri konutlarına ait su kullanımları, kademeden muaf ve %50 indirimli faturalandırılmaktadır.
1 Şehit veya sivil şehit mertebesine haiz olanların hak sahibi aileleri
2 Gazilere veya gazinin hak sahibi dul, öksüz ve yetimleri durumundaki aileleri
3 Engelliliği en az % 40 oranında rapor ile tevsik eden engelliler
   
  BEDELSİZ TARİFE 
1 İbadethaneler ve sebiller
2 Mezarlık ve halk çeşmeleri
3 İtfaiyeye ait yangın hidrantları